Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về dạng cuối cùng của bài toán điện xoay chiều: Độ lêch pha - Giản đồ vecto. Thật ra dạng bài này không có phương pháp nào bởi vì nó là dạng tổng hợp, tổng hợp các kiến thức từ Vật lý đến Toán. Dựa vào nhưng kiến thúc đã học từ môn Vật lý + Toán, chúng ta so sánh các góc với nhau hoặc vẽ ra từng hình cụ thể theo dữ kiện đề bài: có góc, có độ lớn (đó là giản đồ vecto), từ hình vẽ đó ta suy ra được đáp án.

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Độ lêch pha

Gọi \(\varphi _1,\ \varphi _2\) lần lượt là độ lêch pha giữa u1 và u2 so với i.
+ Nếu \(\varphi _1 = \varphi _2\) ⇔ u1 và u2 cùng pha
⇒ \(\tan \varphi _1 = \tan \varphi _2\) ⇒ Kết quả

+ Nếu \(\varphi _1 - \varphi _2 = \pm \frac{\pi}{2}\) ⇔ u1 và u2 vuông pha
\(\Rightarrow \varphi _1 = \varphi _2 \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow \tan \varphi _1 = \tan \left (\varphi _2 \pm \frac{\pi}{2} \right ) = - \cot \varphi _2\)
\(\Rightarrow \tan \varphi 1 . \tan \varphi _2 = -1 \Rightarrow\) Kết quả
+ Nếu 
\(\varphi _1 - \varphi _2 = \varphi _{12}\) ⇔ u1 lệch pha u2 một góc \(\varphi _{12}\)
⇒ Vẽ giản đồ vecto ⇒ Kết quả

* Giản đồ vecto
Sử dụng dữ kiện đề bài → vẽ giản đồ → sử dụng toán học → kết quả.

VD1: Cho mạch điện: 
\(u_{AB} = U\sqrt{2} \cos (\omega t + \varphi )\ (V); \ U_{AM} + U_{MB} = U_{AB}\). Tìm hệ thức liên hệ giữa r1, r2, L1, L2?
Giải:
Ta có: \(\overrightarrow{U}_{AB} = \overrightarrow{U}_{AM} + \overrightarrow{U}_{MB}\)
Mà: 
\(U_{AB} = U_{AM} + U_{MB}\)
\(\Rightarrow \overrightarrow{U}_{AM} \nearrow \nearrow \overrightarrow{U}_{MB}\)
⇒ uAM cùng pha uMB \(\Rightarrow \tan \varphi _{AM} = \tan \varphi _{MB}\)
\(\Rightarrow \frac{Z_{L_{1}}}{r_1} = \frac{Z_{L_{2}}}{r_2} \Rightarrow \frac{L_1 \omega }{r_1} = \frac{L_2 \omega }{r_2} \Rightarrow \frac{L_1}{r_1} = \frac{L_2}{r_2}\)

VD2: Đặt điện áp \(u = U\sqrt{2} \cos \omega t\) vào 2 đầu doạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R nối tiếp với tụ C thì Ud = UC = U. Tìm hệ số công suất của mạch?
Giải:

URL = UC = U

\(\Rightarrow \cos \varphi = \cos \left ( -\frac{\pi }{6} \right ) = \frac{\sqrt{3}}{2}\)

VD3: Đặt điện áp \(u=100\sqrt{6}\cos(100\pi t - \frac{\pi }{3})\) (V) vào 2 đầu đoạn mạch RLC ghép nói tiếp theo đúng thứ tự thì \(U_{RL}=\frac{U_C}{2} = 100V\). Viết biểu thức uRL?
Giải:
\(\left\{\begin{matrix} U_{RL} = 100 V;\ U_C = 200 \hspace{1,2cm}\\ U = \frac{100\sqrt{6}}{\sqrt{2}}=100\sqrt{3};\ \varphi _U = -\frac{\pi}{3} \end{matrix}\right.\)
Nhận xét: \(U_{C}^{2}=U^2 + U_{RL}^{2}\Rightarrow \overrightarrow{U}\perp \overrightarrow{U}_{RL}\)

\(U_{0RL} = U_{RL}\sqrt{2}=100\sqrt{2}\ V\)
uRL nhanh pha \(\frac{\pi}{2}\) so với u
\(\varphi _{U_{RL}} = \varphi _U + \frac{\pi }{2} = -\frac{\pi }{3} + \frac{\pi }{2}\)
\(\Rightarrow \varphi _{U_{RL}} = \frac{\pi }{6} \rightarrow u_{RL} = 100\sqrt{2}\cos (100 \omega t + \frac{\pi }{6})\)

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp