Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Phân môn Tổ Hợp

Giáo viên: Thầy Lê Phúc Lữ

GIỚI THIỆU Phân môn Tổ Hợp

Tổ hợp là một phân môn khó của Toán Olympic. Bên cạnh các kiến thức cơ bản cần trang bị, học sinh còn phải có khả năng tư duy, phân tích vấn đề một cách nhất định mới có thể học tốt được phân môn này. Tổ hợp còn có các mối liên hệ với Đại số, Hình học và cả Số học.

MỤC TIÊU Phân môn Tổ Hợp

- Trang bị một số kiến thức nền tảng cho học sinh ở phân môn.
- Giới thiệu một số ý tưởng mới, hiệu quả trong giải Toán.
- Phân loại các phương pháp và hệ thống hóa bài tập để dễ tiếp cận.

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Giáo Viên: Lê Phúc Lữ
NỘI DUNG PHÂN MÔN
LỊCH KHAI GIẢNG
CHUYÊN ĐỀ LỚP HLV LỊCH HỌC CA HỌC HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ