Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học
 • Bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc Gia môn Toán

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức trọng tâm khó và hay nhằm chuẩn bị cho kì thi HSG Quốc gia môn Toán đạt kết quả tốt nhất. Phương pháp giải Toán được các Chuyên Gia trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa bám sát cấu trúc đề thi. Cuối mỗi chuyên đề các em có bài kiểm tra bao gồm các bài tập từng thi trong các kì thi Quốc Tế ở các nước.

  Giáo viên: TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam, Thầy Lê Phúc Lữ
  Miễn phí
  Giáo viên: TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam, Thầy Lê Phúc Lữ
  Miễn phí
  0
 • Toán nâng cao lớp 6

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán lớp 6 nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được Thầy Tấn trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bài kiểm tra giữa kì và bài thi cuối học kì.

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  Miễn phí
  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  Miễn phí
  0
 • Toán nâng cao lớp 7

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán lớp 7 nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được Thầy Tấn trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bài kiểm tra giữa kì và bài thi cuối học kì.

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  Miễn phí
  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  Miễn phí
  0
 • Toán nâng cao lớp 8

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán lớp 8 nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được Thầy Tấn trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bài kiểm tra giữa kì và bài thi cuối học kì.

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  Miễn phí
  Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
  Miễn phí
  0
 • Toán nâng cao lớp 9

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán lớp 9 nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được Thầy Nam trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bài kiểm tra giữa kì và bài thi cuối học kì.

  Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
  Miễn phí
  Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
  Miễn phí
  0
 • Bồi dưỡng HSG lớp 9 và Luyện thi vào lớp 10 Chuyên Toán

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và nâng cao Toán HSG lớp 9 và luyện thi các kì thi nhằm giúp các em đạt kết quả học tập tốt nhất. Phương pháp giải Toán được các chuyên gia luyện thi vào các trường chuyên của TP.HCM trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, phần sửa bài tập, các em được giáo viên ban chuyên môn HỌC247 giải chi tiết qua phần bài tập tự luyện, bộ đề luyện

  Giáo viên: TS.Trịnh Thanh Đèo, Thầy Nguyễn Đức Tấn, TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam
  Miễn phí
  Giáo viên: TS.Trịnh Thanh Đèo, Thầy Nguyễn Đức Tấn, TS.Trần Nam Dũng, TS.Phạm Sỹ Nam
  Miễn phí
  0
 • Khoá H2 - Luyện thi THPT Quốc gia môn Toán

  Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm nhằm chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Toán đạt kết quả tốt nhất. Phương pháp giải Toán được Thầy Nam trình bày một cách hệ thống, dễ hiểu, dễ nhớ qua bài giảng Video và các ví dụ minh họa từ cơ bản đến nâng cao. Các em còn được làm quen hình thức thi TRẮC NGHIỆM môn Toán qua phần bài tập tự luyện, bài kiềm tra và bài thi cuối mỗi chuyên đề.

  Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
  Miễn phí
  Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam
  Miễn phí
  0