Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

LỊCH KHAI GIẢNG VCLASS HỌC247 HỌC KỲ 1 NĂM 2017

Từ ngày 14-08-2017 đến ngày 31-12-2017

Lớp Thứ Ngày Bắt Đầu Giờ Giáo Viên Huấn Luyện Viên
Toán Nâng Cao Lớp 6 TOAN6NC1 T2-T4 14-08-2017 19h30-21h Thầy Nguyễn Đức Tấn Lê Minh Thuận
TOAN6NC2 T3-T5 15-08-2017 19h30-21h
TOAN6NC3 T4-T6 16-08-2017 19h30-21h
TOAN6NC4 T5-T7 17-08-2017 19h30-21h
TOAN6NC5 T6-T2 18-08-2017 19h30-21h
TOAN6NC6 T7-T3 19-08-2017 19h30-21h
Toán Nâng Cao Lớp 7 TOAN7NC1 T2-T4 14-08-2017 19h30-21h Thầy Nguyễn Đức Tấn Lê Thị Thu Hằng
TOAN7NC2 T3-T5 15-08-2017 19h30-21h
TOAN7NC3 T4-T6 16-08-2017 19h30-21h
TOAN7NC4 T5-T7 17-08-2017 19h30-21h
TOAN7NC5 T6-T2 18-08-2017 19h30-21h
TOAN7NC6 T7-T3 19-08-2017 19h30-21h
Toán Nâng Cao Lớp 8 TOAN8NC1 T2-T4 14-08-2017 19h30-21h Thầy Nguyễn Đức Tấn Trần Nguyễn Phương An
TOAN8NC2 T3-T5 15-08-2017 19h30-21h
TOAN8NC3 T4-T6 16-08-2017 19h30-21h
TOAN8NC4 T5-T7 17-08-2017 19h30-21h
TOAN8NC5 T6-T2 18-08-2017 19h30-21h
TOAN8NC6 T7-T3 19-08-2017 19h30-21h
Toán Nâng Cao Lớp 9 TOAN9NC1 T2-T4 14-08-2017 19h30-21h TS Phạm Sỹ Nam Nguyễn Huy Hoàng
Phạm Anh Tuấn
Bùi Mạnh Khang
TOAN9NC2 T3-T5 15-08-2017 19h30-21h
TOAN9NC3 T4-T6 16-08-2017 19h30-21h
TOAN9NC4 T5-T7 17-08-2017 19h30-21h
TOAN9NC5 T6-T2 18-08-2017 19h30-21h
TOAN9NC6 T7-T3 19-08-2017 19h30-21h
HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 Chuyên TOAN10C1 T2-T4 14-08-2017 19h30-21h TS Trần Nam Dũng
TS Phạm Sỹ Nam
TS Trịnh Thanh Đèo
Thầy Nguyễn Đức Tấn
Nguyễn Huy Hoàng
Võ Thành Đạt
Bùi Mạnh Khang
TOAN10C2 T3-T5 15-08-2017 19h30-21h
TOAN10C3 T4-T6 16-08-2017 19h30-21h
TOAN10C4 T5-T7 17-08-2017 19h30-21h
TOAN10C5 T6-T2 18-08-2017 19h30-21h
TOAN10C6 T7-T3 19-08-2017 19h30-21h
Bồi dưỡng HSG QG SOHOC1 T2 14-08-2017 21h00-22h30 TS Trần Nam Dũng
TS Phạm Sỹ Nam
TS.Lưu Bá Thắng
Thầy Lê Phúc Lữ
Võ Thành Đạt
Bùi Mạnh Khang
SOHOC2 T7 19-08-2017 21h00-22h30
TOHOP1 T3 15-08-2017 21h00-22h30
TOHOP2 T7 19-08-2017 21h00-22h30
GIAITICH1 T4 16-08-2017 21h00-22h30
GIAITICH2 CN 20-08-2017 21h00-22h30
DAISO1 T6 18-08-2017 21h00-22h30
DAISO2 CN 20-08-2017 21h00-22h30