Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Phân môn Đại Số

Giáo viên: TS.Trần Nam Dũng

GIỚI THIỆU Phân môn Đại Số

Đại số là một phân môn quan trọng trong chương trình Olympic Toán với nhiều chủ đề quan trọng: phương trình và hệ phương trình, phương trình hàm, đa thức, bất đẳng thức và cực trị. Ngoài ra một số kiến thức của đại số như đa thức, số phức còn có những ứng dụng quan trọng trong các phân môn khác như số học, tổ hợp.

MỤC TIÊU Phân môn Đại Số

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về đại số như phương trình và hệ phương trình, phương trình hàm, đa thức, bất đẳng thức và cực trị. Bên cạnh đó một phần rất quan trọng là cung cấp các chiến lược và chiến thuật giải các dạng toán cơ bản thuộc các chủ đề này.

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Giáo viên: Trần Nam Dũng
LỊCH KHAI GIẢNG
CHUYÊN ĐỀ LỚP HLV LỊCH HỌC CA HỌC HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ