Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Qua bài học này, học sinh nắm được định nghĩa, đặc điểm của dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng. Qua đó học sinh có thể phân biệt, biết được sự khác và giống nhau của các dao động.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hôm nay chúng ta tim hiểu bài số 4 của chuyên đề 1: Dao động tắt dần - Dao động duy trì - Dao động cưỡng bức - Sự cộng hưởng.

Như vậy ở những bài trước chúng ta dã tìm hiểu về dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn có điểm chung gì? Khi xét dao động điều hòa, dao động tuần hoàn chúng ta luôn lưu ý là bỏ qua mọi lực cản. Nhưng trên thực tế chuyển động nào cũng có ma sát → chuyển động không còn điều hòa, không còn tuần hoàn nữa.

Thực ra trong tất cả các con đường tìm sự chính xác của quan học, người ta vẫn đưa ra những trạng thái lý tưởng, và ở những chỗ có gắn thêm thực tế người ta sẽ giải quyết từ từ, chứ không thể giải quyết được liền. Và bây giờ chúng ta tập làm việc lớn từ những việc nhỏ.

1. Dao động tắt dần
+ 1 con lắc lò xo \(\rightarrow W = \frac{1}{2}kA^2\)
+ Định nghĩa: Dao động tắt dần là dao động có biên độ (năng lượng) giảm dần theo thời gian do tác dụng của lực ma sát.
+ Dao động tắt dần càng nhanh theo thứ tự các môi trường: không khí → nước → dầu →  dầu rất nhớt.

2. Dao động duy trì
+ Định nghĩa: Dao động duy trì là dao động được cung cấp phân năng lượng đúng bằng phần năng lượng mất đi sau mỗi chu kỳ (Bộ phân cung cấp năng lượng nằm bên trong hệ).
→ Dao động duy trì có: T, f, A giống như dao động điều hòa.
→ Dao động tự do: là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực hay T và f chỉ phụ thuộc đặc tính riêng của hệ.
→ Dao động duy trì: là sự tự dao động.

3. Dao động cưỡng bức
+ Định nghĩa: Dao động cưỡng bức là dao động chịu tác dụng của mọt ngoại lực tuần hoàn \(F = F_0 \cos \Omega t\)
F0: Biên độ ngoại lực
\(\Omega\): tần số góc của năng lượng
+ Định nghĩa: Cộng hưởng là hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức đạt cực đại khi tần số của ngoại lực bằng với tần số riêng.
\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} (A_{CB})_{max}\\ \Omega = \omega _0 \ \ \end{matrix}\right.\) ⇒ Xảy ra cộng hưởng.

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp