Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Giao thoa sóng là một nội dung quan trọng trong cấu trúc bài học của chương Sóng cơ. Trong video bài học hôm nay sẽ giúp các em học sinh tìm hiểu thêm về một số khái niệm khác như Nguồn kết hợp, Cực đại và cực tiểu giao thoa và mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước .

NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Nhiễu xạ sóng

- Nhiễu xạ sóng là hiện tượng sóng không tuân theo định luật truyền thẳng.
2. Sóng kết hợp

Sóng kết hợp là sóng dao động cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian hay sóng kết hợp do nguồn kết hợp tạo ra.
3. Giao thoa sóng
3.1 Điều kiện giao thoa

- Điều kiện xảy ra giao thoa là 2 sóng kết hợp gặp nhau và dao động cùng phương.
3.2 Định nghĩa giao thoa
Giao thoa là sự gặp nhau trong không gian của 2 sóng kết hợp trong đó biên độ sóng được tăng cường hoặc giảm bớt.
3.3 Phương trình giao thoa
- Trên mặt nước tại 2 điểm A, B có 2 nguồn dao động với pt: \(u_A=u_B=a.cos(\omega t+\varphi )\). 
- Trong cùng giao thoa xét điểm M cách A, B các đoạn d1, d2.


Sóng tại M do A, B truyền đến:
\(\left\{\begin{matrix} u_{AM}=a.cos(\omega t+\varphi -\frac{2\pi.d_1}{\lambda }) \\ \\ u_{BM}=a.cos(\omega t+\varphi -\frac{2\pi.d_2}{\lambda }) \end{matrix}\right.\)
Sóng tổng hợp tại M: \(u_M=u_{AM}+u_{BM}\)

Vậy \(u_M=2a.cos[\frac{\pi}{\lambda }(d_2-d_1)].cos[\omega t+\varphi -\frac{\pi}{\lambda }(d_1+d_2)]\)

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp