Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài học này giúp học sinh nắm được công thức tính độ cứng lò xo, các công thức biến đổi khi cắt, ghép lò xo (ghép nối tiếp, ghép song song). Qua đó có thêm công cụ tính độ cứng, xét tính ⍵ của các lò xo, có thêm công thức giải được nhiều bài toán.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chúng ta tìm hiểu dạng đầu tiên của con lắc lo xo là Cắt - Ghép lò xo.

Ở dạng này các em cần chú ý, trong đề thi những câu rơi vào dạng này thường là những câu khó, nhưng nếu các em không biết thì rất là tiếc, bời vì nó sẽ khó với những bạn không biết và sẽ không khó với những bạn đã ôn tập.

* Cắt lò xo

Ta có:
\(\left.\begin{matrix} \cdot \ k_0 = \frac{E.S}{\ell _0}\\ \cdot \ k_1 = \frac{E.S}{\ell _1}\\ \cdot \ k_2 = \frac{E.S}{\ell _2} \end{matrix}\right\} k_0. \ell _0 = k_1. \ell _1 = k_2. \ell _2 = ... =\) hằng số
⇒ Độ cứng k của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài ℓ của nó

* Ghép lò xo
+ Ghép song song

Tại vị trí cân bằng
\(\overrightarrow{P} + \underbrace{ \overrightarrow{F}_{dh_1} + \overrightarrow{F}_{dh_2}}_{\overrightarrow{F}_{dh}} = \overrightarrow{O}\)
Vì \(\Delta \ell _1 = \Delta \ell _2 = \Delta \ell\)
\(\Rightarrow k. \Delta \ell = k_1. \Delta \ell _1 + k_2. \Delta \ell _2\)
\(\Rightarrow k_{//} = k_1+k_2, \ k_{//} > k_1,k_2\)

\(\Rightarrow k_{//} = k_1+k_2\)
+ Ghép nối tiếp

Ta có: \(x = x_1 + x_2\)
Mà:
\(\left.\begin{matrix} x_1 = \frac{F_{dh_1}}{k_1}\\ x_2 = \frac{F_{dh_2}}{k_2}\\ x = \frac{F}{k} \ \ \ \ \end{matrix}\right\}\) Mà: \(F = F_{dh_1} = F_{dh_2} \Rightarrow x = x_1+x_2 \Rightarrow \frac{1}{k_{nt}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}\)
\(\Rightarrow k_{nt} = \frac{k_1.k_2}{k_1 + k_2} < k_1, k_2\)

VD1: Một lò xo có chiều dài 0, độ cứng 120 N/m. Cắt lò xo thành 2 đoạn \(\ell _1 = \frac{3}{8} \ell _0\) và ℓ2 độ cứng tương ứng là k1, k2. Tìm k1, k2?
Giải:
\(\\ k_0 = 120 \ N/m, \ell _1 = \frac{3}{8} \ell _0\\ \ell _1 + \ell _2 = \ell _0 \Rightarrow \ell _2 = \frac{5}{8} \ell _0\)
Ta có: \(\left\{\begin{matrix} k_1 \ell _1 = k_0 \ell _0 \Rightarrow k_1 = \frac{k_0 \ell _0}{\ell _1} = 120.\frac{8}{3} = 320 \ (N/m) \\ k_2 \ell _2 = k_0 \ell _0 \Rightarrow k_2 = \frac{k_0 \ell _0}{\ell _2} = 120.\frac{8}{5} = 192\ (N/m) \end{matrix}\right.\)

VD2: Một lò xo có độ cứng 60 N/m, nếu cắt lò xo thành 2 phần có chiều dài bằng nhau rồi mang ghép song song lại với nhau thì được 1 lò xo có độ cứng bao nhiêu?
Giải:
\(\\ \ell _1 = \ell _2 = \frac{\ell _0}{2} \Rightarrow k_1 = k_2 = 2k_0\\ \Rightarrow k_1 = k_2 = 2.60 = 120 \ (N/m)\\ \Rightarrow k_{//} = k_1 + k_2 = 240 \ (N/m)\)

Miễn phí

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập