Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Qua bài giảng Tia X này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Nêu được cách tạo, tính chất và bản chất, một số ứng dụng của tia X. 

  • Thấy được sự rộng lớn của phổ sóng điện từ, do đó thấy được sự cần thiết phải chia phổ ấy thành các miền, theo kĩ thuật sử dụng để nghiên cứu và ứng dụng sóng điện từ trong mỗi miền. 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hôm nay chúng ta qua dạng 4 Bài tập về tia X, thực ra dạng 4 nằm ở chuyên đề Sóng ánh sáng chúng ta đã nhắc đến, liên quan đến các phần giống như lượng tử nên hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu, đây là dạng cuối cùng cũng giống như hiện tượng quang điện.


* Công suất ống Rơnghen: là năng lượng mang đối catôt trong 1 s
P = U.I
* Cường độ dòng điện qua ống Rơnghen:
I = N.|e|

Với N là số electron đập vào đối catôt trong 1 s
Định lí động năng: Eđ - Eđo = |e|.U
Thường Eđo = 0 ⇒  Eđ = e.U
Định lí bảo toàn năng lượng ⇒ 
 Eđ = \(\varepsilon\) + Q
\(\Rightarrow \varepsilon = hf = h\frac{c}{\lambda } \leq\) E
đ 
Năng lượng tia X lớn nhất ⇔ \(\varepsilon\) = E
đ 

\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \lambda _{min} = \frac{hc}{|e|.U}\\ f _{max} = \frac{|e|.U}{h} \end{matrix}\right.\)

VD1: Điện áp giữa Anôt và Catôt của 1 ống Rơnghen là U = 30 kV. Tìm bước sóng nhỏ nhất của tia X phát ra?
Giải:
U = 30 kV = 30000 V
\(\lambda _{min} = \frac{hc}{|e|.U}\)
\(\rightarrow \lambda _{min} = \frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{1,6.10^{-19}.30000}\)
\(\rightarrow \lambda _{min} = 4,14.10^{-14} \ (m)\)

VD2: Bước sóng ngắn nhất củ tia Rơnghen là 100 nm. Tìm hiểu điện thế giữa Anôt và Catôt của ống Rơnghen? Bỏ qua động năng của electron khi bứt khỏi Catôt?
Giải:
\(\lambda _{min} = 100\ nm = 100.10^{-9}\ m\)
Mà: \(\lambda _{min} = \frac{hc}{|e|.U} \Rightarrow U = \frac{hc}{|e|.\lambda _{min}}\)
\(\Rightarrow U = \frac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{1,6.10^{-19}.100.10^{-19}} = 12421,8\ (V)\)

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp