Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Phân môn Số Học

Giáo viên:

GIỚI THIỆU Phân môn Số Học

Số học là chuyên ngành lâu đời và sơ cấp nhất của Toán học, nghiên cứu về mối quan hệ giữa các số nguyên dựa trên các phép toán giữa chúng: Cộng, trừ, nhân và chia.

MỤC TIÊU Phân môn Số Học

- Mục tiêu của các chuyên đề là trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về hàm tổng các chữ số trong cơ số 10 và cơ số nguyên tố p, Định lý thăng dư Trung Hoa và tính số học của đa thức với hệ số nguyên và các ứng dụng.
- Trang bị cho học sinh các phương pháp và cách tiếp cận các bài toán số học dựa trên các phân tích bài toán số học cụ thể.

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Giáo viên: Lưu Bá Thắng
LỊCH KHAI GIẢNG
CHUYÊN ĐỀ LỚP HLV LỊCH HỌC CA HỌC HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ