Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0973 686 401
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Hôm nay chúng ta học chuyên đề 6- Lượng tử Ánh sáng, ở chuyên đề này chúng ta sẽ nghiên cứu về một tính chất khác của ánh sáng. Và ở bài đầu tiên của chuyên đề, chúng ta cùng nghiên cứu Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử, trả lời được câu hỏi ánh sáng là cái gì?

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Hiện tượng quang điện

1/ Thí nghiệm Héc

2. Định nghĩa
Hiện tượng khi chiếu ánh sáng vào bề mặt 1 miếng kim loại làm electron bật ra gọi là hiện tượng quang điện (ngoài)

II. Định luật quang điện
Bước sóng kích thíc \(\lambda\)
Giới hạn quang điện của kim loại là \(\lambda _0\)
\(\Rightarrow \lambda \leq \lambda _0\)
"Ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ hơn hay bằng giới hạn quang điện của kim loại thì mới gây ra được hiện tượng quang điện."

\(\lambda \leq \lambda _0\)

III. Thuyết lượng tử ánh sáng
1. Giả thuyết của Plăng
"Năng lượng mà nguyên tử hoặc phân tử hấp thụ hay phản xạ hoàn toàn xác định là h.f"
Trong đó: \(\varepsilon = h.f\) : lượng tử năng lượng
Với: + f: tần số của ánh sáng đơn sắc
        + h = 6,625.10-34 J: hằng số Plăng
2. Thuyết lượng tử ánh sáng của Anhxtanh
Thừa hưởng từ Plăng

+ Cấu tạo tia sáng của các phôtôn
+ Các phôtôn có năng lượng xác định 
\(\varepsilon = h.f\)
+ Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với vận tốc c = 3.108 m/s
+ Các nguyên tử, phân tử hấp thụ hay phát xạ ánh sáng là hấp thụ hay phát xạ phôtôn
Giải thích: \(\varepsilon \geq A \Rightarrow h.\frac{c}{\lambda } \geq A \Rightarrow \frac{hc}{A} = \lambda _0\)

IV. Lưỡng tính sóng hạt (SGK)

Miễn phí

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập