Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Phân môn Giải Tích

Giáo viên: TS.Phạm Sỹ Nam

GIỚI THIỆU Phân môn Giải Tích

Giải tích là ngành toán học nghiên cứu về các khái niệm giới hạn, đạo hàm, tích phân... Nó có vai trò chủ đạo trong giáo dục đại học hiện nay. Phép toán cơ bản của giải tích là "phép lấy giới hạn". Giải tích có ứng dụng rất rộng trong khoa học kỹ thuật, để giải quyết các bài toán mà với phương pháp đại số thông thường tỏ ra không hiệu quả.

MỤC TIÊU Phân môn Giải Tích

Trang bị một số kiến thức nền tảng cho học sinh ở phân môn.
Giới thiệu một số ý tưởng mới, hiệu quả trong giải Toán.
Phân loại các phương pháp và hệ thống hóa bài tập để dễ tiếp cận.

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

Giáo viên: Phạm Sỹ Nam
LỊCH KHAI GIẢNG
CHUYÊN ĐỀ LỚP HLV LỊCH HỌC CA HỌC HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ