Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Xét 2 nguồn \(u_A=u_B=a.cos(\omega -\varphi )\)

d1=d2=d
Ta có:
\(u_M=2.a.cos[\frac{\pi}{\lambda }(d_2-d_1)].cos[\omega t+\varphi -\frac{\pi }{\lambda }(d_1+d_2)]\)
Độ lệch pha của sóng tại M so với A
\(\Delta \varphi _{AM}=\left | \omega t+\varphi -(\omega+\varphi -\frac{\pi }{\lambda })(d_1+d_2) \right |\)
\(\Delta \varphi _{AM}=\frac{\pi }{\lambda }(d_1+d_2)=\frac{2\pi.d}{\lambda }\)
uM cùng pha \(u_A\Rightarrow \Delta \varphi _{AM}=k2\pi\)
\(\Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda }=k2\pi\Rightarrow d=k\lambda , k\in Z\)
uM ngược pha \(u_A\Rightarrow \Delta \varphi _{AM}=(2k+1)\pi\)
\(\Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda }=(2k+1)\pi\Rightarrow d=(2k+1)\frac{\lambda}{2} , k\in Z\)
u
M vuông pha \(u_A\Rightarrow \Delta \varphi _{AM}=(2k+1)\frac{\pi}{2}\)
\(\Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda }=(2k+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow d=(2k+1)\frac{\pi}{4} , k\in Z\)


* Xét 2 điểm M, N thuộc đường trung trực AB:
 

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp