Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Qua bài này, các em sẽ được làm quen với các kiến thức liên quan đến Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch cùng với các bài tập liên quan theo nhiều cấp độ từ dễ đến khó…, các em cần phải nắm được : 

  • Nêu được phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch là gì.

  • Giải thích được (một cách định tính) phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

  • Lí giải được sự tạo thành phản ứng dây chuyền và nêu điều kiện để có phản ứng dây chuyền.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm nay mình qua bài 5 của chương phản ứng hạt nhân, bài cuối cùng của chuyên đề 7. Xong bài này là các em đã có toàn bộ kiến thức của chương trình vật lý lớp 12 để giành ôn thi kỳ thi THPT Quốc gia. Vậy Phản ứng phân hạch - Phản ứng nhiệt hạch là gì? Bây giờ mình cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nhé!

1. Phản ứng phân hạch:

* Định nghĩa: Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó 1 hạt nhân rất nặng hấp thụ nơtron chậm (chuyển động nhiệt) và vỡ thành 2 hạt nhẹ hơn.

Xét phản ứng: \(_{92}^{235}\textrm{U}+_{0}^{1}\textrm{n} \rightarrow _{Z}^{A}\textrm{X} + _{Z'}^{A'}\textrm{X'}+k _{0}^{1}\textrm{n}+\underbrace{200 \ MeV}\)

                                                                                         \(\Delta E\)

Số nơtron sinh ra: k = 2 hoặc k = 3

* Hệ số nhân nơtron (s): là số nơtron tiếp tục gây ra phân hạc mới (số nơtron trung bình còn lại sau mỗi phân hạch)

+ Nếu s < 1: hệ thống dưới hạn ⇒ không gây ra phản ứng dây chuyền

+ Nếu s = 1: hệ thống tới hạn ⇒ gây ra phản ứng dây chuyền kiểm soát được: đang xảy ra trong lò phản ứng hạt nhân

+ Nếu s > 1: hệ thống vượt hạn ⇒ gây ra phản ứng dây chuyền không kiểm soát được: bom nguyên tử (bom bẩn)

Nhớ: 

2. Phản ứng nhiệt hạch:

* Định nghĩa: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp các hạt nhân rất nhẹ thành hạt nhân nặng hơn

Xét phản ứng: \(_{1}^{2}H + \ _{1}^{3}H \rightarrow \ _{2}^{4}He + \ _{0}^{1}n + \underbrace{17,6 \ MeV}\)

                                                                                 \(\Delta E\)

+ Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra: Nhiệt độ từ 50 triệu độ đến 100 triệu độ (m ≥ mth)

1 phản ứng phân hạch: 235u + 1u = 236u → 200 MeV

1 phản ứng nhiệt hạch: 2u + 3u = 5u → 17,6 MeV

Nếu cùng khối lượng: 236u → 830,72 MeV

Người ta đã tạo ra được phản ứng nhiệt hạch dây chuyền không kiểm soát được → Bom khinh khí (Bom sạch).

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp