Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Qua bài này, các em sẽ được làm quen với dạng bài đầu tiên của hiện tượng giao thoa ánh sáng cùng với các bài tập liên quan theo nhiều cấp độ từ dễ đến khó…, các em cần phải nắm được : 

  • Mô tả được thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.

  • Viết được các công thức cho vị trí của các vân sáng, tối và cho khoảng vân i.

  • Giải được bài toán về giao thoa với ánh sáng đơn sắc.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\)

* Tại M là vân sáng (cực đại giao thoa)
Ta có: \(d_2-d_1=\frac{a.x}{D}\)
\(d_2-d_1=\frac{a.x_s}{D}=k.\lambda \Rightarrow x_s=k.\frac{\lambda .D}{a}; k\in Z\)
Với \(k = 0\Rightarrow x_{S_0}=0\) vân sáng trung tâm
\(k = \pm 1\Rightarrow x_{S_1}=\pm \frac{\lambda .D}{a}\) vân sáng bậc 1
\(k = \pm 2\Rightarrow x_{S_2}=\pm 2. \frac{\lambda .D}{a}\) vân sáng bậc 2
* Tìm M là vân tối (cực tiểu giao thoa)
\(d_2-d_1=\frac{a.x_t}{D}=(k'+\frac{1}{2})\lambda \Rightarrow x_t=(k'+\frac{1}{2}).\frac{\lambda .D}{a}, k'\in Z\)
Với \(\Bigg \lbrack\begin{matrix} k'=0\Rightarrow x_{t_1}=\frac{1}{2}.\frac{\lambda .D}{a}\\ \\ k'=-1\Rightarrow x_{t_1}=-\frac{1}{2}.\frac{\lambda .D}{a} \end{matrix}\) vân tối thứ 1
\(\Bigg \lbrack\begin{matrix} k'=1\Rightarrow x_{t_2}=\frac{3}{2}.\frac{\lambda .D}{a}\\ \\ k'=-2\Rightarrow x_{t_2}=-\frac{3}{2}.\frac{\lambda .D}{a} \end{matrix}\) vân tối thứ 2
VD1: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, lai khe S1S2 cách nhau 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(0,5\mu m\).
a. Tìm khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 3?
b. Tìm khoảng cách giữa 2 vân tối thứ 5?
c. Xác định cường độ sáng tại M có \(x_M=8,5mm\)
d. Cho L = 2, 35cm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được?
Giải
a = 1mm; D = 2m; \(\lambda =0,5\mu m\)
\(\Rightarrow i=\frac{\lambda .D}{a}=\frac{0,5.2}{1}=1(mm)\)
a. 
\(\Delta x_{S_3}=2.3i=2.3.1=6(mm)\)
b.
\(\Delta x_{t5}=(2.5-1).i=(2.5-1).1=9 (mm)\)
c.
\(\frac{x_M}{i}=\frac{8,5}{1}=8,5\Rightarrow\) M thuộc vân tối thứ 9
d.
L= 2,35 cm = 23,5 (mm)
\(\frac{L}{i}=\frac{23,5}{1}=23,5\)
⇒ Trên L có \(\left\{\begin{matrix} 23 \ VS\\ 24 \ VT \end{matrix}\right.\)
VD2: Trong thí nghiệm Yâng, nguồn S phát ra bước xạ đơn sắc \(\lambda\). Khoảng cách từ màn đến mặt phẳng chứa 2 khe S1S2 không đổi khoảng cách giữa 2 khe S
1S2 thay đổi được (S1S2 luôn cách đều S). Ban đầu tại M là vân sáng bậc 4, nếu tăng hoặc giảm khoảng cách 2 khe S1Smột lượng \(\Delta a\) thì tại M là vân sáng bậc 3k và vân sáng bậc k. Nếu tăng khoảng cách 2 khe một lượng 2.\(\Delta a\) thì tại M là vân gì? bậc mấy?
Giải
\(x_M=4.i=4.\frac{\lambda .D}{a}\)
\(x_M=3k.\frac{\lambda .D}{a+\Delta a}\)
\(x_M=k.\frac{\lambda .D}{a-\Delta a}\)
\(\Rightarrow \frac{3}{a+\Delta a}=\frac{1}{a-\Delta a}\Rightarrow \Delta a= \frac{a}{2} \ (*)\)
\(\Rightarrow x_M=4.i=n\frac{\lambda .D}{a+2\Delta a} \ \ (**)\)
Từ (*) và (**) \(\Rightarrow 4.\frac{\lambda .D}{a}=n.\frac{\lambda .D}{a+2\frac{a}{2}}=n.\frac{\lambda .D}{2a}\)
\(\Rightarrow \frac{n}{2}=4\Rightarrow n=8\)
Vậy lúc này tại M là vân sáng bằng 8.

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp