Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hôm nay chúng ta học bài 3 của chuyên đề 3: Công suất của dòng điện xoay chiều, đây là bài rất quan trọng.

Ta có: \(\left\{\begin{matrix} u = U_0\cos (\omega t + \varphi _u)\\ i = I_0 \cos (\omega t + \varphi _i) \end{matrix}\right., \ \varphi = \varphi _u - \varphi _i\)
Công suất: \(P = u.i=U_0I_0\cos (\omega t + \varphi _u).\cos (\omega t + \varphi _i)\)
\(P =\frac{ U_0I_0}{2}\left [\cos (2\omega t + \varphi _u + \varphi _i) \right ] + \cos (\underbrace{ \varphi _u - \varphi _i }_{\varphi })\)
\(P =\frac{ U_0I_0}{2}\cos \varphi + \frac{ U_0I_0}{2}\cos (2\omega t + \varphi _u + \varphi _i)\)
Công suất trung bình cộng trong 1 chu kỳ:
\(\overline{P} =\overline{\frac{ U_0I_0}{2}\cos \varphi} + \underbrace{ \overline{\frac{ U_0I_0}{2}\cos (2\omega t + \varphi _u + \varphi _i)} }_{=0}\)
\(\overline{P} =\frac{ U_0I_0}{2}\cos \varphi = UI\cos \varphi\)
Vậy công suất của dòng điện xoay chiều là công suất tính trong thời gian dài hay công suất tính trong 1 chu kỳ: \(P =\frac{ U_0I_0}{2}\cos \varphi = UI\cos \varphi\)
* Hệ số công suất

\(\cos \varphi = \frac{U_{0R}}{U_0} = \frac{U_{R}}{U} = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2+(Z_L - Z_C)^2}}\)
Mà \(-\frac{\pi }{2} \leq \varphi \frac{\pi }{2} \Rightarrow 0\leq \cos \varphi \leq 1\)

* Ý nghĩa của hệ số công suất
+ \(\cos \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{2}\): Mạch chỉ chứa L hoặc C hoặc LC ⇒ P = 0
+ \(\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0\): Mạch chỉ chứa R hoặc RLC đang xảy ra cộng hưởng điện
\(\Rightarrow P_{max} = UI_{max} = \frac{U^2}{R}\)
+ \(0 < \cos \varphi < 1 \Rightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} -\frac{\pi}{2}< \varphi < 0\\ 0 < \varphi < \frac{\pi}{2} \end{matrix}\): Mạch chỉ chứa RC hoặc RL hoặc cả RLC không xảy ra cộng hưởng điện
\(\Rightarrow P = UI\cos \varphi < P_{max}\)
* Thực tế: Khi sản xuất các thiết bị hoặc dụng cụ thiêu thụ điện thì hệ số công suất cos \(\varphi\) phải lớn: \(\cos \varphi\geq 0,85\)

Giảm 30% học phí 700.000đ 490.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
13/07/2018 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
59
60
16/07/2018 Dạng 1: Liên hệ giữa các giá trị hiệu dụng
Hỏi đáp
10 Bài tập
61
62
20/07/2018 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
27/07/2018 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
29/07/2018 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
02/08/2018 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
05/08/2018 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
06/08/2018 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
07/08/2018 Bài 4: Máy biến áp – Truyền tải điện năng
Hỏi đáp
10 Bài tập
77
08/08/2018 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
09/08/2018 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp