Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Chúng ta đều biết rằng, trong mạch điện xoay chiều, điện áp tức thời, cường độ tức thời... luôn biến thiên theo thời gian t. Và làm cách nào để tính toán công suất tiêu thụ trong mạch, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài học ngày hôm nay.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hôm nay chúng ta học bài 3 của chuyên đề 3: Công suất của dòng điện xoay chiều, đây là bài rất quan trọng.

Ta có: \(\left\{\begin{matrix} u = U_0\cos (\omega t + \varphi _u)\\ i = I_0 \cos (\omega t + \varphi _i) \end{matrix}\right., \ \varphi = \varphi _u - \varphi _i\)
Công suất: \(P = u.i=U_0I_0\cos (\omega t + \varphi _u).\cos (\omega t + \varphi _i)\)
\(P =\frac{ U_0I_0}{2}\left [\cos (2\omega t + \varphi _u + \varphi _i) \right ] + \cos (\underbrace{ \varphi _u - \varphi _i }_{\varphi })\)
\(P =\frac{ U_0I_0}{2}\cos \varphi + \frac{ U_0I_0}{2}\cos (2\omega t + \varphi _u + \varphi _i)\)
Công suất trung bình cộng trong 1 chu kỳ:
\(\overline{P} =\overline{\frac{ U_0I_0}{2}\cos \varphi} + \underbrace{ \overline{\frac{ U_0I_0}{2}\cos (2\omega t + \varphi _u + \varphi _i)} }_{=0}\)
\(\overline{P} =\frac{ U_0I_0}{2}\cos \varphi = UI\cos \varphi\)
Vậy công suất của dòng điện xoay chiều là công suất tính trong thời gian dài hay công suất tính trong 1 chu kỳ: \(P =\frac{ U_0I_0}{2}\cos \varphi = UI\cos \varphi\)
* Hệ số công suất

\(\cos \varphi = \frac{U_{0R}}{U_0} = \frac{U_{R}}{U} = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2+(Z_L - Z_C)^2}}\)
Mà \(-\frac{\pi }{2} \leq \varphi \frac{\pi }{2} \Rightarrow 0\leq \cos \varphi \leq 1\)

* Ý nghĩa của hệ số công suất
+ \(\cos \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{2}\): Mạch chỉ chứa L hoặc C hoặc LC ⇒ P = 0
+ \(\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0\): Mạch chỉ chứa R hoặc RLC đang xảy ra cộng hưởng điện
\(\Rightarrow P_{max} = UI_{max} = \frac{U^2}{R}\)
+ \(0 < \cos \varphi < 1 \Rightarrow \bigg \lbrack \begin{matrix} -\frac{\pi}{2}< \varphi < 0\\ 0 < \varphi < \frac{\pi}{2} \end{matrix}\): Mạch chỉ chứa RC hoặc RL hoặc cả RLC không xảy ra cộng hưởng điện
\(\Rightarrow P = UI\cos \varphi < P_{max}\)
* Thực tế: Khi sản xuất các thiết bị hoặc dụng cụ thiêu thụ điện thì hệ số công suất cos \(\varphi\) phải lớn: \(\cos \varphi\geq 0,85\)

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp