Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Qua bài này, các em sẽ được làm quen với các kiến thức liên quan đến Phản ứng hạt nhân cùng với các bài tập liên quan theo nhiều cấp độ từ dễ đến khó…, các em cần phải nắm được : 

  • Nêu được phản ứng hạt nhân tự phát – phản ứng hạt nhân kích thích

  • Giải quyết 1 số bài tập đơn giản .

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm nay mình qua bài 4 bài kế cuối của chuyên đề 7 đó là bài Phản ứng hạt nhân. Bữa trước mình học bài sự phóng xạ rồi, phóng xạ là gì mình biết rồi vậy hôm nay xem xem phản ứng hạt nhân thực ra nó bao gồm luôn cả sự phóng xạ.

1. Định nghĩa:

Mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân gọi là phản ứng hạt nhân.

Gồm 2 loại:

+ Phản ứng hạt nhân tự phát: sự phóng xạ

+ Phản ứng hạt nhân kích thích: phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch

2. Các định luật bảo toàn của phản ứng hạt nhân:

Xét phản ứng: 

\(_{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{A} + _{Z_{2}}^{A_{2}}\textrm{B} \rightarrow _{Z_{3}}^{A_{3}}\textrm{C} + _{Z_{4}}^{A_{4}}\textrm{D}\)

+ ĐLBT số khối: A1 + A2 = A3 + A4

+ ĐLBT điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4

+ ĐLBT động lượng: \(\overrightarrow{P_{A}} + \overrightarrow{P_{B}} = \overrightarrow{P_{C}} + \overrightarrow{P_{D}}\)

+ ĐLBT Năng lượng toàn phần: KA + KB + \(\Delta E\) = KC + KD

Với: P = m.v ⇒ P2 = m2 + v2 = 2.m.\(\frac{1}{2}\)mv2

k = \(\frac{1}{2}\)mv2

⇒ P2 = 2mk

* Năng lượng của phản ứng hạt nhân:

\(\\ . \ \Delta E = (m_{A}+m_{B}-m_{C}-m_{D}).c^2 \\ \\ . \ \Delta E = (\Delta m_{C} + \Delta m_{D} - \Delta m_{A} - \Delta m_{B}).c^2 \\ \\ . \ \Delta E= W_{lk(C)} + W_{lk(D)} - W_{lk(A)} - W_{lk(B)}\)

+ Nếu \(\Delta E > 0\) phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

⇒ Các hạt tạo thành (C, D) bền hơn các hạt tham gia phản ứng (A, B)

+ Nếu \(\Delta E > 0\) phản ứng hạt nhân thu năng lượng

⇒ Các hạt (C, D) kém bền hơn các hạt tham gia phản ứng (A, B)

* Phương pháp giải bài tập:

* Sự phóng xạ: X → C + Y

Ta có: \(\left\{\begin{matrix} \overrightarrow{P_{X}}= \overrightarrow{P_{C}}+ \overrightarrow{P_{Y}} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\ \Delta E=(m_{X}- m_{C}-m_{Y}).c^2 \\ \\ k_{X}+ \Delta E= k_{C}+k_{Y} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\right.\)

Thường xét hạt X đứng yên ⇒ PX = 0; kX = 0

\(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} \overrightarrow{P_{C}} + \overrightarrow{P_{Y}}=\overrightarrow{0} \Rightarrow P_{C}=P_{Y}\Rightarrow m_{C}k_{C}=m_{Y}k_{Y} \ \ (1) \\ \\ \Delta E=k_{C}+k_{T} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (2) \end{matrix}\right.\)

Từ (1), (2) ⇒ kết quả

* Phản ứng hạt nhân: A + B → C + D (vB = 0)

Ta có: \(\left\{\begin{matrix} \overrightarrow{P_{A}} =\overrightarrow{P_{C}}+\overrightarrow{P_{D}} \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \\ k_{A}+\Delta E=k_{C}+k_{D} \end{matrix}\right.\)

Từ hình vẽ ⇒ \(P_{A}^{2} = P_{C}^{2} +P_{D}^{2} +2 P_{C} .P_{D}\ cos \ \alpha \ (4)\)

Từ (3) và (4) ⇒ kết quả

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
1
00:59:15 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15
16
00:54:11 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:36 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
120
Bài 1
Hỏi đáp
121
Bài 2
Hỏi đáp
122
Bài 3
Hỏi đáp
123
Bài 4
Hỏi đáp
124
Bài 5:
Hỏi đáp