Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

* Các đại lượng đặc trưng:
- Chu kỳ (T) - Tần số (f)
- Tốc độ truyền sóng: v=\frac{s}{t} = hằng số
- Bước sóng (\lambda)
* Các công thức liên hệ:

  • T=\frac{1}{f}
  • v=\frac{s}{t}=\frac{\lambda }{T}=\lambda .f
  • \lambda =v.T=\frac{v}{f}

* Xét hình dạng sóng.

- Khoảng các giữa n gợn sóng liên tiếp là
d\Rightarrow d=(n-1)\lambda \Rightarrow \lambda =\frac{d}{n-1}
- Khoảng các từ gợn n đến gợn thứ m (m>n) là:
d\Rightarrow d=(m-n)\lambda \Rightarrow \lambda =\frac{d}{m-n}
- Nhô cao lên N lần trong thời gian \Delta t
\Rightarrow \Delta t=(N-1)T\Rightarrow T=\frac{\Delta t}{n-1}

VD1: Một người quan sát sóng biển thấy nó nhô cao lên 8 lần trong thời gia  5,6s và 5 gợn sóng liên tiếp cách nhau 2m. Tìm f và v?
Giải
Ta có: 
5,6=(8-1).T\Rightarrow T=0,8s
\Rightarrow f=\frac{1}{T}=\frac{1}{0,8}=1,25Hz
2=(5-1).\lambda \Rightarrow \lambda =0,5(m)
\Rightarrow v=\lambda .f=0,5 . 1,25=0,625(\frac{m}{s})

VD2: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô cao 10 lần trong thời gian 18s. Cho tốc độ truyền sóng bằng 4 m/s. Tìm khoảng cách từ gợn thứ 5 đên gợn thứ 9 trên cùng 1 phương truyền sóng.
Giải
18=(10-1)T\Rightarrow T=2s
\lambda =v.T=4.2=8(m)
d=(9-5)\lambda =4.8=32(m)

Giảm 40% học phí 700.000đ 420.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Vật lý năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 15 bài học Chuyên đề 1: Dao động cơ học
 Giáo viên: Thầy Thân Thanh Sang
1
00:59:16 Bài 1: Dao động điều hòa
Hỏi đáp
4
12
15

Chuyên đề 1: Dao động cơ học

 Giáo viên: Thầy Thân Thanh Sang
16
00:54:12 Bài 2: Con lắc lò xo
Hỏi đáp
17
00:24:02 Dạng 1: Cắt - Ghép lò xo
Hỏi đáp
10 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc lò xo
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
24
00:37:38 Bài 3: Con lắc đơn
Hỏi đáp
31
Kiểm tra: Đề thi online phần con lắc đơn
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
33
34
00:41:15 Dạng 2: Dao động tắt dần
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:31:51 Dạng 3: Bài toán va chạm
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
39
01:04:50 Bài 5: Tổng hợp dao động
Hỏi đáp
10 Bài tập

Chuyên đề 2: Sóng cơ học

 Giáo viên: Thầy Thân Thanh Sang

Chuyên đề 3: Dòng điện xoay chiều

 Giáo viên: Thầy Thân Thanh Sang
58
00:38:18 Bài 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
60
62
00:30:31 Dạng 3: Cộng hưởng điện
Hỏi đáp
10 Bài tập
67
00:19:52 Dạng 1: Áp dụng công thức tính công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
68
00:19:37 Dạng 2: Cho công suất, tìm R, L, C hoặc ω
Hỏi đáp
10 Bài tập
70
00:37:43 Dạng 4: Khảo sát công suất
Hỏi đáp
10 Bài tập
74
01:16:48 Dạng 5: Bài toán cực trị
Hỏi đáp
10 Bài tập
75
00:21:15 Dạng 6: Độ lệch pha - Giản đồ vectơ
Hỏi đáp
10 Bài tập
76
77
00:32:14 Bài 5: Máy phát điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập
78
00:32:31 Bài 6: Động cơ điện xoay chiều
Hỏi đáp
10 Bài tập