Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Lý Thuyết 
1. \(a^{f(x)}>b \ \ \ \ 0 <a\neq 1\)

+ \(b\leqslant 0\), tập nghiệm bất phương trình là tập xác định của f(x)
\(+ \left\{\begin{matrix} a>0\\ 0<a<1 \end{matrix}\right.BPT\Leftrightarrow f(x)>log_a b\)
\(+\left\{\begin{matrix} b>0\\ a>1 \end{matrix}\right. BPT \Leftrightarrow f(x)<log_a b\)
2. \(a^{f(x)}<b \ \ , 0<a\neq 1\)
 \(+ \left\{\begin{matrix} b>0\\ a>1 \end{matrix}\right. \ BPT\Leftrightarrow f(x)<log_ab\)
\(+ \left\{\begin{matrix} b>0\\ 0<a<1 \end{matrix}\right. \ BPT\Leftrightarrow f(x)>log_ab\)II. Bài tập
VD1: Giải bất phương trình \(2^{x+2}>3\)
Giải
\(BPT\Leftrightarrow log_22^{x+2}>log_23\)
\(\Leftrightarrow x+2>log_23\)
\(\Leftrightarrow x>log_23 - 2 = log_2\frac{3}{4}\)
Vậy tập nghiệm là \((log_2\frac{3}{4};+\infty )\) 
VD2: Giải bất phương trình \(2^x+2^{x+1}+2^{x+2}>3^x+3^{x+1}+3^{x+2}\)
Giải
\(BPT \Leftrightarrow 2^x+2.2^x+4.2^x>3^x+3.3^x+9.3^x\)
\(\Leftrightarrow 7.2^x>13.3^x\)
\(\Leftrightarrow \left ( \frac{2}{3} \right )^x>\frac{13}{7}\)
\(\Leftrightarrow x< log_\frac{2}{3}\frac{13}{7}\)
Vậy tập nghiệm là \((-\infty ;log_\frac{2}{3}\frac{13}{7})\)
VD3: Giải bất phương trình \(2^{x^2}>3^{x+1}\)
Giải
\(BPT\Leftrightarrow log_22^{x^2}>log_23^{x+1}\)
\(\Leftrightarrow x^2>(x+1)log_23\)
\(\Leftrightarrow x^2-xlog_23-log_23>0\)
\(\Leftrightarrow \Bigg \lbrack\begin{matrix} x<\frac{log_23-\sqrt{log^2_23+4log_23}}{2}\\ \\ x>\frac{log_23+\sqrt{log^2_23+4log_23}}{2} \end{matrix}\)
VD4: Giải bất phương trình 
\(2^{3^x}>3^{2^x}\)
\(BPT\Leftrightarrow log_22^{3^x}>log_23^{2x}\)
\(\Leftrightarrow 3^x>2^xlog_23\)
\(\Leftrightarrow \left ( \frac{3}{2} \right )^x>log_23\)
\(\Leftrightarrow x>log_\frac{3}{2}\ log_23\)
Vậy tập nghiệm bất phương trình là \((log_\frac{3}{2}\ log_23;+\infty )\)

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 8 bài học Chuyên đề 1: Đạo hàm và ứng dụng
28
00:20:04 Bài 1: Mặt nón - hình nón - khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
00:31:25 Bài 2: Thể tích khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
00:23:04 Bài 4: Mặt trụ - hình trụ - khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
00:16:58 Bài 5: Thể tích khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
00:58:51 Bài 7: Mặt cầu - hình cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:21:56 Bài 8: Thể tích khối cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
36
00:15:37 Bài 9: Diện tích mặt cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
37
00:32:41 Bài 10: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
Đề thi online chuyên đề Khối tròn xoay
0 Hỏi đáp
60 phút
20 Câu hỏi
39
00:27:49 Bài 1: Tọa độ của vectơ trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
40
00:40:44 Bài 2: Tọa độ của điểm trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
45
46
48
51
00:19:42 Bài 12: Bài toán góc giữa các mặt phẳng
Hỏi đáp
6 Bài tập
53
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt phẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
57
00:14:57 Bài 17: Góc giữa hai đường thẳng
Hỏi đáp
5 Bài tập
58
60
Kiểm tra: Đề thi online phần Đường thẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
61
00:19:21 Bài 20: Bài toán viết phương trình mặt cầu
Hỏi đáp
6 Bài tập
65
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt cầu
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
66
00:37:14 Bài 24: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
107
00:18:56 Bài 1: Các khái niệm cơ bản
Hỏi đáp
10 Bài tập
108
00:16:15 Bài 2: Phép toán với số phức
Hỏi đáp
10 Bài tập
109
00:25:32 Bài 3: Giải phương trình
Hỏi đáp
10 Bài tập
110
00:21:41 Bài 4: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
111
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Số phức
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
112
Bài học 1
Hỏi đáp
113
Bài học 2
Hỏi đáp
114
Bài học 3
Hỏi đáp
115
Bài học 4
Hỏi đáp
116
Bài học 5
Hỏi đáp