Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Lý thuyết.
1. Khối lăng trụ - Khối chóp.

a) Khối lăng trụ
Hình lăng trụ:
+ 2 đáy là 2 đa giác bằng nhau.
+ Các cạch bên song song và bằng nhau.
+ Các mặt bên là các hình bình hành

b) Khối chóp
Hình chóp:
+ Đáy là đa giác
+ Các mặt bên là các tam giác chung đỉnh.

Khối chóp: Phần không gian được giới hạn được bởi hình chóp.
+ Đáy khối chóp là tam giác: khối chóp tam giác
+ Đáy khối chóp là tứ giác: khối chóp tam giác
+ Đáy khối chóp là ngũ giác: khối chóp tam giác
2. Khối đa diện.
Khối đa diện được giới hạn bởi hữu hạn đa giác thỏa mãn điều kiện.
(i) Hai đa giác bất kì không có điểm chung, hoặc có 1 điểm chung hoặc có chung 1 cạnh.
(ii) Mỗi cạnh đa giác là cạnh chung của đúng hai cạnh đa giác.
II. Bài tập
VD1: CMR một là đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt là số chẵn
Giải
Gọi số mặt đa diện là M
Gọi số cạnh đa diện là C
Do mỗi mặt là 1 tam giác nên số cạnh 3M.
Do mỗi cạnh đa giác là cạnh chung của đúng 2 mặt nên trong cách tính trên mỗi cạnh được lặp 2 lần.
Vậy ta có: 2C = 3M do (2, 3) = 1 nên M\(\vdots\) 2 hay M là số chẵn.
VD2: Chia khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' thành 5 khối tứ diện.
Giải

AA'B'D', D'ADC, CB'C'D', B'ABC, ACD'B'.
VD3: Chia khối lập phương ABCD.A'B'C'D' thành 6 khối tứ diện bằng nhau.
Giải

+ Chia khối lập phương thành 2 khối lăng trụ bằng nhau ABD.A'B'D' và CBD.C'B'D'. 
+ Chia mỗi khối lăng trụ thành 3 khói tứ diện bằng nhau ta được 6 khối tứ diện bằng nhau.
AA'B'D', B'ABD, AB'DD', CB'C'D', B'BCD, B'CC'D'


Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 8 bài học Chuyên đề 1: Đạo hàm và ứng dụng
28
00:20:04 Bài 1: Mặt nón - hình nón - khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
00:31:25 Bài 2: Thể tích khối nón
Hỏi đáp
10 Bài tập
31
00:23:04 Bài 4: Mặt trụ - hình trụ - khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
32
00:16:58 Bài 5: Thể tích khối trụ
Hỏi đáp
10 Bài tập
34
00:58:51 Bài 7: Mặt cầu - hình cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
35
00:21:56 Bài 8: Thể tích khối cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
36
00:15:37 Bài 9: Diện tích mặt cầu
Hỏi đáp
10 Bài tập
37
00:32:41 Bài 10: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
38
Đề thi online chuyên đề Khối tròn xoay
0 Hỏi đáp
60 phút
20 Câu hỏi
39
00:27:49 Bài 1: Tọa độ của vectơ trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
40
00:40:44 Bài 2: Tọa độ của điểm trong không gian
Hỏi đáp
5 Bài tập
45
46
48
51
00:19:42 Bài 12: Bài toán góc giữa các mặt phẳng
Hỏi đáp
6 Bài tập
53
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt phẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
57
00:14:57 Bài 17: Góc giữa hai đường thẳng
Hỏi đáp
5 Bài tập
58
60
Kiểm tra: Đề thi online phần Đường thẳng
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
61
00:19:21 Bài 20: Bài toán viết phương trình mặt cầu
Hỏi đáp
6 Bài tập
65
Kiểm tra: Đề thi online phần Mặt cầu
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
66
00:37:14 Bài 24: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
107
00:18:56 Bài 1: Các khái niệm cơ bản
Hỏi đáp
10 Bài tập
108
00:16:15 Bài 2: Phép toán với số phức
Hỏi đáp
10 Bài tập
109
00:25:32 Bài 3: Giải phương trình
Hỏi đáp
10 Bài tập
110
00:21:41 Bài 4: Ôn tập, nâng cao
Hỏi đáp
10 Bài tập
111
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Số phức
0 Hỏi đáp
45 phút
20 Câu hỏi
112
Bài học 1
Hỏi đáp
113
Bài học 2
Hỏi đáp
114
Bài học 3
Hỏi đáp
115
Bài học 4
Hỏi đáp
116
Bài học 5
Hỏi đáp