Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Trong video bài giảng Diễn thế sinh thái này, các em sẽ được học các kiến thức như: khái niệm về diễn biến thể sinh thái, diễn thế nguyên sinh, diễn thế thứ sinh, nguyên nhân của diễn thế sinh thái, tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái. Mời các em cùng theo dõi. 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Diễn thế sinh thái.

1. Khái niệm diễn thế sinh thái

2. Nguyên nhân của diễn thế sinh thái

2.1. Nguyên nhân bên ngoài

2.2. Nguyên nhân bên trong

3. Các loại diễn thế sinh thái

3.1. Diễn thế nguyên sinh

3.2. Diễn thế thứ sinh

4. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi