Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 9: Sinh thái học

13 bài học 0 bài tập 1 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 150.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

Qua chuyên đề Sinh thái học giúp học sinh tư duy, tổng hợp kiến thức, nắm được những yếu tố của môi trường sống, các yếu tố của cơ thể sinh vật, các cấp tổ chức của thế giới sống. Từ đó phân tích, tổng hợp kiến thức để có thể suy luận ra những cơ chế, quá trình sinh học xảy ra trong cơ thể sống. Qua đó vận dụng trả lời cho các câu hỏi liên quan đến chuyên đề.

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 2: Di truyền cấp độ tế bào
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 3: Biến dị
 • 66.000đ
 • Chuyên đề 4: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 5: Di truyền người
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 6: Di truyền học quần thể
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 7: Di truyền học ứng dụng
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 8: Tiến hóa sinh học
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 9: Sinh thái học
 • 150.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY