Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Nội dung bài giảng sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về ADN như: cấu trúc gồm có cấu tạo chung, cấu tạo mạch đơn, mạch kép và chức năng của ADN.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hôm trước chúng ta đã học bài đầu tiên Tế bào và các cấp tổ chức sống. Bữa hôm nay chúng ta tìm hiểu bài tiếp theo của chuyên đề 1, bài học có tên là ADN, gen, mã di truyền.

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc và chức năng của ADN, sau đó sẽ tìm hiểu gen là gì, mã di truyền là gì?

1. ADN
Acid nucleic:
- Acid deoxyribo nucleic (ADN)
- Acid ribonucleic (ARN)
Cấu trúc ADN
* Cấu tạo chung:
+ Chuỗi xoắn kép: gồm 2 mạch đơn quấn song song
+ ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm các đơn phân: Nuclêotid

+ Cấu tạo 1 nuclêotid

⇒ Cấu tạo 1 nuclêotid:
1 phân tử đường C5H10O(Deoxyribozơ)
Nhóm photphat (PO43-)
1 trong 4 loại bazơ nitơ (Adenin, Timin, Guanin, Xitoxin)


⇒ Các nu đều có nhóm PO43- và phân tử đường giống; khác bazơ nitơ
⇒ Tên nu gọi theo tên bazơ nitơ cấu tạo nên nu.
* Cấu tạo mạch đơn

Các nu trên mạch đơn, liên kết nhau bằng liên kết hóa trị giữa nhóm PO43- (C5) với nhóm OH (C3) nu tiếp theo từ đó hình thành chuỗi polynu.
* Cấu tạo mạch kép
- Các nu trên 2 mạch đơn liên kết với nha theo nguyên tắc bổ sung
+ A luôn liên kết với T bằng 2 liên kết H2
+ G luôn liên kết với X bằng 3 liên kết H2

 2 mạch đơn ADN, 1 sợi có chiều 5’P-3OH  sợi còn lại có chiều 3’OH-5’P

Chức năng ADN

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi