Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài Chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái và sinh quyển này các em cần:

  • Nêu được khái niệm chu trình vật chất
  • Trình bày được các chu trình sinh địa hóa, chu trình carbon, chu trình nito, chu trình nước, sinh quyển

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái và sinh quyển.

1. Khái niệm chu trình sinh địa hóa

2. Một số chu trình sinh địa hóa

2.1. Chu trình Cacbon

2.2. Chu trình Nitơ

2.3. Chu trình nước

3. Sinh quyển

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi