Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng Cơ chế giảm phân và thụ tinh sẽ giúp các em nắm được những kiến thức liên quan như:

  • Khái niệm về giảm phân
  • Hiểu được cơ chế hoạt động của giảm phân
  • Quá trình giảm phân của một tế bào phải trải qua những giai đoạn nào?
  • Nắm được kiến thức liên quan giữa giảm phân và thụ tinh.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào tất cả các em! Hôm trước thầy đã hướng dẫn cho các em hai nội đầu tiên của Chuyên đề 2 đó là Cấu trúc và chức năng của NST và Quá trình nguyên phân. 
Thì các em cũng đã biết qua quá trình nguyên phân từ 1 tế bào mẹ ban đầu đã tạo ra 2 tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ ban đầu (giống về hình dạng và bộ NST). Nội dung hôm nay mình cũng sẽ tìm hiểu về cơ chế liên quan đến di truyền ở cấp độ tế bào và nội dung hôm nay có tên là Quá trình Giảm phân và thụ tinh.

Đến với bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em thấy được mối quan hệ của quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

1. Khái niệm:

Là quá trình phân bào: Từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra 4 tế bào con có bộ NST giảm 1 nửa (n)

2. Xảy ra:

Ở tế bào sinh dục, vùng chín

3. Hoạt động của NST trong giảm phân:

\(1\ tb \ (2n)\xrightarrow[]{ \ g.p \ }4 \ tb (n)\)


4. Mối quan hệ nguyên phân - thụ tinh

5. Sơ đồ phát sinh giao tử

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi