Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Mục tiêu đạt được trong bài giảng Đột biến cấu trúc NST là:

  • Nêu được khái niệm đột biến NST.
  • Phân biệt được đặc điểm của 4 dạng đột biến cấu trúc. 
  • Trình bày được nguyên nhân cơ chế phát sinh, hậu quả vai trò và ý nghĩa của các dạng đột biến. 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với nội dung thứ 2 của chuyên đề 3 đó là Đột biến NST thì bây giờ để đến với bài đột biến cấu trúc NST các em phải lưu ý một số điểm như sau: Thầy sẽ nhắc lại về NST của sinh vật:

I. Đột biến cấu trúc:

1. Khái niệm:

Là những biến đổi trong cấu trúc NST 

→ Sự thay đổi số lượng gen, trình tự sắp xếp các gen trên NST đó.

2. Phân loại:


* Mất đoạn:

⇒ Một đoạn NST nào đó bị đứt ra và mất


⇒ Hậu quả: Mất đoạn NST 21 → ung thư máu

                  Mất đoạn NST 5 → hội chứng mèo kêu

* Lặp đoạn:


⇒ Hiện tượng 1 đoạn NST lặp lại 1 hay nhiều lần

⇒ Cơ chế: sự đứt gãy, nối các đoạn NST một cách ngẫu nhiên

⇒ Hậu quả: Mất cân bằng hệ gen

                  Làm tăng cường hoặc giảm sự biểu hiện tính trạng

Ví dụ: Lặp đoạn 16A trên NST X ruồi giấm → mắt lồi → mắt dẹt

* Đảo đoạn:


⇒ Đảo đoạn 1 đoạn NST đứt ra và quay 1800

⇒ Cơ chế: Sự đứt gãy và nối đoạn NST 1 cách ngẫu nhiên

⇒ Hậu quả: Đảo đoạn chỉ làm thay đổi trật tự sắp xếp của các gen, không làm mất hoặc thêm số lượng gen

⇒ Ít gây hậu quả đến sức sống của sinh vật

* Chuyển đoạn:


⇒ Hậu quả:Nếu chuyển đoạn lớn → gây hậu quả nghiêm trọng, chuyển đoạn nhỏ có lợi cho sinh vật.

Ví dụ: Chuyển đoạn NST 22 và 9 → NST 22 ngắn → ung thư

II. Đột biến số lượng NST:


1. Lệch bội:

- Khái niệm: Là sự thay đổi số lượng NST xảy ra trong 1 hoặc 1 số cặp NST

- Các trường hợp:

2n + 1: Tam nhiễm

2n - 1: Một nhiễm

2n - 2: Khuyết nhiễm (thể không)

2n + 1 + 1: Tam nhiễm kép

* Nguyên nhân và cơ chế:

Do sự rối loạn trong phân bào, các NST nhân đôi nhưng không phân li

Ví dụ:

          n + 1      x       n

→ F1: 2n + 1

* Hậu quả: 

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi