Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Qua bài giảng, học sinh nắm được:

  • Một số công thức liên quan đến cơ chế nhân đôi ADN.
  • Biết cách xác định số ADN con đượct ạo ra.
  • Xác định được số nu và số nu từng loại mà môi trườn cung cấp.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Các em đã được học về lý thuyết cơ chế tự sao hay còn gọi là cơ chế nhân đôi ADN. Và bây giờ các em sẽ tìm hiểu thêm những công thức, bài tập cơ bản liên quan đến cơ chế tự sao mà chúng ta hay gặp trong đề thi tốt nghiệp THPT.

Gọi x là số đợt tự nhân đôi (tự sao)
1. Xác định số ADN con tạo ra
Từ 1 ADN mẹ qua n đợt nhân đôi
\(\Rightarrow \sum ADN\ con = 2^x\)

2. Xác định số nu môi trường cung cấp

- Số nu của ADN mẹ ban đầu: N
- Số nu của ADN con tạo ra qua x đợt tự sao: N.2x
→ Số nu môi trường cung cấp: N.2x – N = N(2x –1)

3. Xác định số nu từng loại mà môi trường cung cấp
Amtcc = A(2x – 1) = Tmtcc
Gmtcc = G(2x – 1) = Xmtcc

4. Xác định ADN con có 2 mạch đơn mới hoàn toàn
- Số ADN con tạo ra: 2x
- Số ADN con có chứa sợi cũ: 2
⇒ ADN con mới HT = 2x - 2

5. Liên kết H2 trong nhân đôi ADN
- Số liên kết H2 bị phá hủy: H.2x – H = H(2x – 1)
- Số liên kết H2 hình thành: 2x. H

6. Liên kết hóa trị
- Số LKHT tạo thành:
(N – 2)2x – (N – 2) = (2x – 1).(N – 2)

* Các ví dụ:
Ví dụ 1: Một  gen có 600 Adenin và có tỉ lệ A/G = 2/3. Gen nhân đôi một số đợt, môi trường cung cấp 6300 nu loại G. Hãy xác định:
a) Số đợ tự sao.
b) Số liên kết H2 và số liên kết hóa trị tạo thành.
Giải:
\(\left\{\begin{matrix} A = 600\\ \frac{A}{G} = \frac{2}{3} \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix} A= T = 600\\ G = X = 900 \end{matrix}\right. \Rightarrow N = 300\)
Gmtcc = G.(2x  – 1) = 6300
a) 900.(2x  – 1) ⇒ 2x  = 8 ⇒ x = 3
b) Số liên kết H2 tạo thành: 2x (2A + 3G) = 8.(2.600 + 3.900) = 31200
Ví dụ 2: Một gen dài 3468 A0 và có nucleotit loại A = 20%. Nhân đôi một số lượt, môi trường nội bào đã cung cấp 6120 nu tự do.
a) Xác định số gen con tạo ra.
b) Trong số gen con tạo ra có bao nhiêu gen con mới hoàn thành.
c) Xác định số nu từng loại mà môi trường cung cấp.
Giải:
\(\left\{\begin{matrix} \ell = 3468^0 \Rightarrow 2040 \hspace{3,4cm}\\ A = 20\% = 408 = T \Rightarrow G = X = 612 \end{matrix}\right.\)
Nmtcc = N.(2x – 1) = 6120
a) N.(2x – 1) = 6120 ⇔ 2x – 1 = 3 ⇔ 2x = 4
b) Số gen con có 2 mạch mới hoàn toàn = 4 – 2 = 2
c) Số nu từng loại mtcc
Amtcc = Tmtcc = A(2x – 1) = 1224
Gmtcc = Xmtcc = G(2x – 1) = 1836

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi