Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Nội dung video bài học sẽ hướng dẫn các em phương pháp đơn giản hóa các dạng bài tập di truyền phân li thường gặp : xác định số giao tử , thành phần và tỉ lệ giao tử; xác định tỉ lệ kiểu gen,kiểu hình ở thế hệ con; xác định kiểu gen của bố mẹ khi xác định được tỉ lệ kiểu hình ở đời con. Mời các em cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi. 

NỘI DUNG BÀI HỌC

6. Tính tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình khi lai 2 hoặc nhiều cặp tính trạng

Ví dụ 1: P: AaBb x AaBB

Xác định tỉ lệ kiểu gen AaBB?

Giải:

Vậy tỉ lệ:
\(AaBB(F_{1}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}\)

Ví dụ 2: P: AaBbDD x AABbDd

Xác định tỉ lệ kiểu hình A_B_D_?

Giải:

Cặp: Aa x AA → A_: 100%

        Bb x Bb → B_: \(\frac{3}{4}\)

        DD x Dd → D_: 100%

⇒ A_B_D_ = \(\frac{3}{4}\)

7. Xác định số lượng kiểu gen và kiểu hình lai 2 hoặc nhiều cặp tính trạng

Ví dụ: A: AaBbDd x AaBbDD

Xác định số lượng kiểu gen và kiểu hình F1?

Giải: 

Cặp: \(\\ Aa \times Aa \rightarrow \frac{1}{4}AA : \frac{2}{4}Aa : \frac{1}{4}aa \left < \begin{matrix} 3 \ kg \ \ \\ 2 \ KH \end{matrix} \right.\)

        \(\\ Bb \times Bb \rightarrow \frac{1}{4}Bb : \frac{1}{4}bb \left < \begin{matrix} 3 \ kg \ \ \\ 2 \ KH \end{matrix}\right. \\ \\ Dd \times DD \rightarrow \frac{1}{2}DD : \frac{1}{2}Dd \left < \begin{matrix} 2 \ kg \ \ \\ 1 \ KH \end{matrix}\right.\)

⇒ Số Kg = 3.3.2 = 18

⇒ Số kiểu hình: 2.2.1 = 4

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi