Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Nội dung video bài học sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về các phương pháp giải bài tập di truyền người, một số bệnh di truyền phần tử, hội chứng liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể nhằm giúp các em nắm bắt được một cách tốt nhất cách giải bài tập quy luật di truyền. Mời các em cùng tham khảo.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Một số quy ước:

Các bước giải bài tập phả hệ

1. Xác định gen quy định tính trạng trội hay lặn

2. Xác định gen mằm trên NST thường hay trên NST giới tính

3. Xác định khả năng xuất hiện của cá thể mang alen đang quan tâm

Ví dụ 1: Cho sơ đồ phả hệ:

Mô tả sự di truyền 1 loại bệnh ở người, biết không xảy ra đột biến. Xác suất cá thể III9 mang gen gây bệnh?

Giải:

Vì bố mẹ (II6, II7) bình thường nhưng con (III10) bị bệnh 

⇒ Gen quy định bệnh gen lặn

Vì bố (II6) bình thường → con (III10) bệnh

⇒ Gen nằm trên NST thường

\(\\ P_{II}: Aa \ \ \ \times \ \ \ Aa \\ \\ F_{1}: \frac{1}{4}AA:\frac{2}{4}Aa:\frac{1}{4}aa\)

Ta có: Kiểu gen III9: \(\frac{3}{4}\)

⇒ XS IIImang gen bệnh: \(\frac{2}{3}\)

Ví dụ 2: Cho sơ đồ phả hệ mỗ tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong 2 alen của 1 gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn:

Giải:

Ta có cặp vợ, chồng (1; 2) bình thường → con gái (II3) bệnh ⇒ Bệnh do gen lặn

Vì bố (II7) bình thường → con gái (III12) bệnh ⇒ NST thường

P: ♀ (1) Aa  × ♂ (2) Aa

\(\\ F_{1}: \frac{1}{4} AA : \frac{2}{4}Aa : \frac{1}{4}aa \\ \\ \left.\begin{matrix} II_{5}: \dfrac{2}{3}Aa \rightarrow \dfrac{1}{3}A : \dfrac{1}{3}a \\ II_{6}: AA \rightarrow \ A \ : \ A \ \end{matrix}\right\} \\ \\ \Rightarrow XS \ con \ (IV_{13}) = \frac{1}{3}(Aa) : \frac{2}{3}(Aa) : \frac{1}{4} = \frac{1}{18}\)

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi