Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Sau khi học bài Sinh thái học và việc quản lý tài nguyên thiên nhiên này, các em cần:

  • Nêu được khái niệm, lấy ví dụ minh họa về các dạng tài nguyên thiên nhiên
  • Phân tích được tác động của việc sử dụng tài nguyên không khoa học làm cho môi trường bị suy thoái, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống con người
  • Nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải có các biện pháp sử dụng bền vững tài nguyên và ý thức bảo vệ môi trường.

NỘI DUNG BÀI HỌC

Sinh thái học và việc quản lý tài nguyên thiên nhiên.

1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên và việc sử dụng

1.1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên

1.2. Sự suy thoái của các dạng tài nguyên thiên nhiên

1.3. Sự ô nhiễm môi trường

1.4 Con người tự làm suy giảm chính cuộc sống của mình

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi