Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài Hệ sinh thái này các em cần:

  • Nêu được định nghĩa hệ sinh thái
  • Nêu được các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu sinh thái chủ yếu trên Trái Đất (tự nhiên và nhân tạo), 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hệ sinh thái.

1. Khái niệm hệ sinh thái

2. Thành phần cấu trúc của hệ sinh thái

2.1. Thành phần vô sinh

2.2. Thành phần hữu sinh

3. Các hệ sinh thái trên Trái Đất

3.1. Các hệ sinh thái tự nhiên

3.2. Hệ sinh thái nhân tạo

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi