Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Trong bài Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã này, các em sẽ được học các kiến thức về  các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế - cảm nhiễm, vật ăn thịt - con mồi và vật chủ - vật kí sinh) và hiện tượng khống chế sinh học. Mời các em cùng tìm hiểu. 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã.

1. Các mối quan hệ hỗ trợ

1.1. Quan hệ cộng sinh

1.2. Quan hệ hợp tác

1.3. Quan hệ hội sinh

2. Các mối quan hệ cạnh tranh

2.1. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm

2.2. Sự cạnh tranh giữa các loài và sự phân li ổ sinh thái

2.3. Quan hệ giữa vật ăn thịt và con mồi

2.4. Mối quan hệ giữa vật kí sinh và vật chủ

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi