Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài Di truyền ngoài nhân này các em cần:

  • Nêu được ý nghĩa của Di truyền ngoài nhân
  • Trình bày được đặc điểm của di truyền ngoài NST (di truyền ở ti thể và lục lạp)
  • Giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về cách thức di truyền của gen trên NST thường và NST giới tính

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào tất cả các em! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một nội dung trong Chuyên đề 4 của chương trình Luyện thi THPT Quốc gia. Hôm trước thầy đã hướng dẫn chúng ta về phương pháp giải bài tập quy luật di truyền liên kết giới tính, buổi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một quy luật mới đó là quy luật Di truyền ngoài nhân.

Chúng ta tìm hiểu xem quá trình Di truyền ngoài nhân có giống với những quy luật mà chúng ta đã học hay không? Đầu tiên để tìm hiểu quy luật này thầy sẽ cho chúng ta thấy thí nghiệm sau.

1. Thí nghệm:

 Khi lai 2 giống lúa mì:

* Phép lai thuận: 

P: ♀ Lúa xanh lục x ♂ lúa xanh nhạt

F1:         100% lúa xanh lục

* Phép lai nghịch:

P: ♀ Lúa xanh nhạt  x ♂ lúa xanh lục

F1:         100% lúa xanh nhạt

2. Giải thích:

* Lai thuận:

* Lai nghịch:

⇒ Màu sắc lúa mì do tế bào chất quy định → Cá thể con sinh ra mang các đặc điểm của tế bào mẹ → Di truyền theo dòng mẹ (Di truyền ngoài nhân)

3. Cơ sở tế bào học:

- Giao tử đực chỉ truyền cho con nhân mà không truyền tế bào chất.

- Giao tử cái vừa truyền cho con nhân vừa truyền tế bào chất

→ tế bào chất có các gen quy định 1 số tính trạng → truyền tế bào con.

4. Các gen ngoài nhân (gen ngoài NST): 

. Gen ngoài nhân có trong các bào quan: Ti thể, lục lạp hay plasmit (vi khuẩn).

. Đặc điểm gen ngoài nhân: 

- Bộ gen đơn giản: Số lượng gen ít

- ADN dạng vòng

- Không có mang bao (trần)

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi