Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một nội dung mới của Chuyên đề 4: Các quy luật di truyền. Trong nội dung hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các quy luật của một nhà khoa học mới đó là Mocgan.

* Đối tượng nghiên cứu Mocgan

1. Thí nghiệm:

Cho ruồi thân xám, cánh dài (t/c) lai ruồi thân đen, cánh cụt

→ F1: 100% thân xám, cánh dài

F1 x phân tích → Fb: 1 xám, dài : 1 đen, cụt

2. Phân tích thí nghiệm:

P(t/c) → F1: 100% xám, dài

⇒ Xám > đen và dài > ngắn (cụt)

⇒ Kiểu gen F1: Dị hợp 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng (thân, cánh)

. F1 x phân tích (lai với đen, cụt)

→ Fb: 1 : 1 = 2 tổ hợp = 2 x 1

Vì F1 dị hợp 2 cặp gen mà chỉ cho 2 loại giao tử ⇒ Có hiện tượng liên kết gen giữa kiểu gen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh

3. Cơ sở tế bào học:

Gen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh cùng nằm trên 1 cặp NST và di truyền cùng nhau.

4. Sơ đồ lai:

Quy ước: B: thân xám > b: thân đen

               V: Cánh dài > \(v\): cánh cụt

P(t/c): Thân xám, cánh dài x Đen, cụt 

                \(\frac{BV}{\overline{BV}}\)               \(\times\)     \(\frac{bv}{ \overline{bv}}\)

Gp:           \(\underline{BV}\)               \(\downarrow\)     \(\underline{bv}\)

F1:            100% \(\frac{BV}{\overline{\ bv \ }}\) (xám, dài)

♂ Fx phân tích: \(\frac{BV}{\overline{\ bv \ }}\)      \(\times\)    \(\frac{bv}{ \overline{bv}}\)

GF1\(\frac{1}{2} \ \underline{BV} \ : \ \frac{1}{2}\ \underline {Bv}\)   \(\downarrow\)    \(\underline {bv}\)

Fb:       \(\frac{1}{2}\frac{BV}{\overline{ \ bv \ }} : \frac{1}{2}\frac{bv}{\overline{ \ bv \ }}\)

        1 xám, dài : 1 đen, cụt

5. Nội dung quy luật:

- Các gen cùng nằm trên 1 NST thì phân li cùng nhau và hình thành nhóm gen liên kết.

- Số nhóm gen liên kết = bộ NST đơn bội

- Số nhóm gen liên kết = số tính trạng liên kết

Học trọn năm chỉ với 700.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên:
25
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
28
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi