Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 4: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

13 bài học 130 bài tập 1 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 150.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề Tính quy luật của hiện tượng di truyền sẽ có trong các kì thi nhưng đặc biệt là kì thi THPT Quốc gia tới đây. Với 12 bài học bao gồm các nội dung như: Quy luật phân li, Menden, phân li độc lập, liên kết và hoán vị gen,...Đến với chuyên đề này các em sẽ được nắm rõ:

 • Các khái niệm
 • Phương pháp giải bài tập

Kết hợp với phần lý thuyết và bài tập được hướng dẫn trong từng bài các em có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng giải bài tập tốt trong kì thi THPT sắp tới. Sau khi hoàn thành khóa học các em sẽ được ôn tập lại kỹ hơn với đề thi online nằm cuối chuyên đề.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1
00:25:14 Bài 1: Quy luật phân li
Hỏi đáp
20 Bài tập
3
00:10:55 Bài 3: Quy luật phân li độc lập
Hỏi đáp
20 Bài tập
7
00:08:44 Bài 7: Quy luật liên kết và hoán vị gen
Hỏi đáp
20 Bài tập
10
13
00:10:33 Bài 13: Di truyền ngoài nhân
Hỏi đáp
10 Bài tập

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 2: Di truyền cấp độ tế bào
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 3: Biến dị
 • 66.000đ
 • Chuyên đề 4: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 5: Di truyền người
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 6: Di truyền học quần thể
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 7: Di truyền học ứng dụng
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 8: Tiến hóa sinh học
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 9: Sinh thái học
 • 150.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY