Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 3: Biến dị

6 bài học 42 bài tập 1 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 66.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

 Biến dị là một trong những chuyên đề liên quan đến phân tử và tế bào. Gồm có 6 nội dung bài học, trong chuyên đề này thì các em sẽ được hiểu hơn về:

 •  Đột biến gen
 • Đột biến nhiễm sắc thể

Bên cạnh đó các em sẽ được hướng dẫn giải những dạng bài tập liên quan đến đột biến với nhiều phương pháp giải bài tập thật hay và thử sức với đề thi online cuối chuyên đề Biến dị này.

 

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

2
00:18:44 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
3
4
00:23:47 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
15 Bài tập
5
00:11:44 Bài 5: Đột biến số lượng NST
Hỏi đáp
10 Bài tập
6
7
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 2: Di truyền cấp độ tế bào
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 3: Biến dị
 • 66.000đ
 • Chuyên đề 4: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 5: Di truyền người
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 6: Di truyền học quần thể
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 7: Di truyền học ứng dụng
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 8: Tiến hóa sinh học
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 9: Sinh thái học
 • 150.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY