Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 2: Di truyền cấp độ tế bào

5 bài học 130 bài tập 1 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 60.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

 Chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào gồm có 5 bài học. Với những nội dung trong video bài giảng dưới đây có thể giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới, với nhiều cách công thức và bài tập cơ bản của chuyên đề như:

 • Cấu trúc chức năng của nhiễm sắc thể
 • Cơ chế hoạt động của NST trong nguyên phân
 • Cơ chế hoạt động của NST trong giảm phân

Ngoài những bài tập được thầy hướng dẫn tận tình trong video, thì các em còn được tự mình thử sức với đề thi online vào cuối chuyên đề.

 

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 2: Di truyền cấp độ tế bào
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 3: Biến dị
 • 66.000đ
 • Chuyên đề 4: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 5: Di truyền người
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 6: Di truyền học quần thể
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 7: Di truyền học ứng dụng
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 8: Tiến hóa sinh học
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 9: Sinh thái học
 • 150.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY