Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một nội dung mới của Chuyên đề 4: Các quy luật di truyền. Trong nội dung hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các quy luật của một nhà khoa học mới đó là Mocgan.

* Đối tượng nghiên cứu Mocgan

1. Thí nghiệm:

Cho ruồi thân xám, cánh dài (t/c) lai ruồi thân đen, cánh cụt

→ F1: 100% thân xám, cánh dài

F1 x phân tích → Fb: 1 xám, dài : 1 đen, cụt

2. Phân tích thí nghiệm:

P(t/c) → F1: 100% xám, dài

⇒ Xám > đen và dài > ngắn (cụt)

⇒ Kiểu gen F1: Dị hợp 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng (thân, cánh)

. F1 x phân tích (lai với đen, cụt)

→ Fb: 1 : 1 = 2 tổ hợp = 2 x 1

Vì F1 dị hợp 2 cặp gen mà chỉ cho 2 loại giao tử ⇒ Có hiện tượng liên kết gen giữa kiểu gen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh

3. Cơ sở tế bào học:

Gen quy định màu sắc thân và chiều dài cánh cùng nằm trên 1 cặp NST và di truyền cùng nhau.

4. Sơ đồ lai:

Quy ước: B: thân xám > b: thân đen

               V: Cánh dài > v: cánh cụt

P(t/c): Thân xám, cánh dài x Đen, cụt 

                \frac{BV}{\overline{BV}}               \times     \frac{bv}{ \overline{bv}}

Gp:           \underline{BV}               \downarrow     \underline{bv}

F1:            100% \frac{BV}{\overline{\ bv \ }} (xám, dài)

♂ Fx phân tích: \frac{BV}{\overline{\ bv \ }}      \times    \frac{bv}{ \overline{bv}}

GF1\frac{1}{2} \ \underline{BV} \ : \ \frac{1}{2}\ \underline {Bv}   \downarrow    \underline {bv}

Fb:       \frac{1}{2}\frac{BV}{\overline{ \ bv \ }} : \frac{1}{2}\frac{bv}{\overline{ \ bv \ }}

        1 xám, dài : 1 đen, cụt

5. Nội dung quy luật:

- Các gen cùng nằm trên 1 NST thì phân li cùng nhau và hình thành nhóm gen liên kết.

- Số nhóm gen liên kết = bộ NST đơn bội

- Số nhóm gen liên kết = số tính trạng liên kết

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017