Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

6. Tính tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình khi lai 2 hoặc nhiều cặp tính trạng

Ví dụ 1: P: AaBb x AaBB

Xác định tỉ lệ kiểu gen AaBB?

Giải:

Vậy tỉ lệ:
AaBB(F_{1}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}

Ví dụ 2: P: AaBbDD x AABbDd

Xác định tỉ lệ kiểu hình A_B_D_?

Giải:

Cặp: Aa x AA → A_: 100%

        Bb x Bb → B_: \frac{3}{4}

        DD x Dd → D_: 100%

⇒ A_B_D_ = \frac{3}{4}

7. Xác định số lượng kiểu gen và kiểu hình lai 2 hoặc nhiều cặp tính trạng

Ví dụ: A: AaBbDd x AaBbDD

Xác định số lượng kiểu gen và kiểu hình F1?

Giải: 

Cặp: \\ Aa \times Aa \rightarrow \frac{1}{4}AA : \frac{2}{4}Aa : \frac{1}{4}aa \left < \begin{matrix} 3 \ kg \ \ \\ 2 \ KH \end{matrix} \right.

        \\ Bb \times Bb \rightarrow \frac{1}{4}Bb : \frac{1}{4}bb \left < \begin{matrix} 3 \ kg \ \ \\ 2 \ KH \end{matrix}\right. \\ \\ Dd \times DD \rightarrow \frac{1}{2}DD : \frac{1}{2}Dd \left < \begin{matrix} 2 \ kg \ \ \\ 1 \ KH \end{matrix}\right.

⇒ Số Kg = 3.3.2 = 18

⇒ Số kiểu hình: 2.2.1 = 4

Giảm 60% học phí 700.000đ 280.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
18
00:31:08 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
00:27:55 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
00:27:34 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
00:26:57 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
00:35:09 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
27
28
29
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi