Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào tất cả các em! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một nội dung trong Chuyên đề 4 của chương trình Luyện thi THPT Quốc gia. Hôm trước thầy đã hướng dẫn chúng ta về phương pháp giải bài tập quy luật di truyền liên kết giới tính, buổi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một quy luật mới đó là quy luật Di truyền ngoài nhân.

Chúng ta tìm hiểu xem quá trình Di truyền ngoài nhân có giống với những quy luật mà chúng ta đã học hay không? Đầu tiên để tìm hiểu quy luật này thầy sẽ cho chúng ta thấy thí nghiệm sau.

1. Thí nghệm:

 Khi lai 2 giống lúa mì:

* Phép lai thuận: 

P: ♀ Lúa xanh lục x ♂ lúa xanh nhạt

F1:         100% lúa xanh lục

* Phép lai nghịch:

P: ♀ Lúa xanh nhạt  x ♂ lúa xanh lục

F1:         100% lúa xanh nhạt

2. Giải thích:

* Lai thuận:

* Lai nghịch:

⇒ Màu sắc lúa mì do tế bào chất quy định → Cá thể con sinh ra mang các đặc điểm của tế bào mẹ → Di truyền theo dòng mẹ (Di truyền ngoài nhân)

3. Cơ sở tế bào học:

- Giao tử đực chỉ truyền cho con nhân mà không truyền tế bào chất.

- Giao tử cái vừa truyền cho con nhân vừa truyền tế bào chất

→ tế bào chất có các gen quy định 1 số tính trạng → truyền tế bào con.

4. Các gen ngoài nhân (gen ngoài NST): 

. Gen ngoài nhân có trong các bào quan: Ti thể, lục lạp hay plasmit (vi khuẩn).

. Đặc điểm gen ngoài nhân: 

- Bộ gen đơn giản: Số lượng gen ít

- ADN dạng vòng

- Không có mang bao (trần)

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017