Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC

Chào tất cả các em! Hôm nay chúng ta sẽ đến với một Chuyên đề tiếp theo trong nội dung của quy luật di truyền. Chuyên đề hôm nay có tên là Di truyền học quần thể. Trong chuyên đề này chỉ có một nội dung về mặt lý thuyết mà chúng ta cần quan tâm mà thôi đó là Cấu trúc di truyền quần thể.

Bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta sơ lượt về lý thuyết cơ bản cấu trúc di truyền quần thể đến với bài sau thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta các công thức và các dạng bài tập cơ bản của chuyên đề này. Đầu tiên chúng ta sẽ  đi tìm hiểu xem thế nào là quần thể.

* Khái niệm:

Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, trong một khoảng thời gian nhất định. Có khả năng giao phối và sinh sản.

I. Các đặc trưng cơ bản của quần thể:

- Vốn gen: Tập hợp tất cả các alen có trong quần thể tại 1 thời điểm nhất định

Ví dụ: Quy ước A: trắng, a: xám. Xét 1 quần thể sóc có 2000 cá thể. Trong đó có 1500 con Aa, 200 con có kiểu gen aa.

. Xác định tần số A và a?

. Xác định tần số kiểu gen trong quần thể?

Giải:

. Xác định tần số alen:

Ta có:

\left.\begin{matrix} Aa = 1500 \ con \\ \\ aa = 200 \ con \ \ \end{matrix}\right\}\Rightarrow Alen \ a = 200 \times 2 + 1500 = 1900

⇒ AA = 2000 - 1500 - 200 = 300 con

⇒ Số alen A = 1500 + 300 x 2 = 2100

Tổng số Alen A và a = 4000

⇒ Tần số alen A=\frac{2100}{4000}

    Tần số alen a=\frac{1900}{4000}

⇒ Tần số alen là tỉ lệ giữa số lượng 1 loại alen trên tổng số alen của quần thể.

. Xác định tần số kiểu gen:

Ta có: 

\left.\begin{matrix} Aa = 1500 \\ \\ aa = 200 \ \ \end{matrix}\right\} \Rightarrow kg \ AA = 300 

\Rightarrow Ts \ kg \ AA=\frac{300}{2000}=\frac{3}{20}

\\ Ts \ kg \ Aa=\frac{1500}{2000}=\frac{3}{4} \\ \\ Ts \ kg \ aa=\frac{200}{2000}=\frac{1}{10}

⇒ Tần số kiểu gen là tỉ lệ cá thể mang kiểu gen đó trên tổng số cá thể (kiểu gen) của quần thể.

II. Cấu trúc di truyền của các dạng quần thể:

1. Quần thể tự thụ phấn.

Ví dụ: Lúa, ngô...

- Đặc điểm của quần thể tự thụ phấn

Giả sử 1 quần thể thực vật ban đầu có kiểu gen Aa

P0:      Aa 

P0:      Aa           x         Aa

Gp: \frac{1}{2}A:\frac{1}{2}a \ \ \downarrow \ \ \frac{1}{2}A:\frac{1}{2}a

F1\frac{1}{4}AA:\frac{2}{4}Aa :\frac{1}{4}a a

\\ \Rightarrow Kg \ Aa=\frac{1}{2} \\ \\ \Rightarrow Kg \ AA = aa = \frac{1}{4}

F_{1} \times F_{1}: \frac{1}{4}AA \times \frac{1}{4}AA

                   \frac{2}{4}Aa \times \frac{2}{4}Aa\rightarrow Aa=\frac{1}{4}=\frac{1}{2^2}

                   \frac{1}{4}aa \times \frac{1}{4}aa

⇒ Qua n lần tự thụ phấn ⇒ Aa=\frac{1}{2^n}

⇒ Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp:

AA=aa= \frac{1-\dfrac{1}{2^n}}{2}

* Kết luận:

- Tự thụ phấn làm cho tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng lên, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm đi

- Bệnh di truyền thực vật có cơ hội gia tăng ⇒ suy thoái các giống cây trồng, mất dần các đặc tính tốt,...

2. Quần thể giao phối gần:

- Khái niệm: Các cá thể có quan hệ huyết thống giao phối với nhau → giao phối gần

- Đặc điểm: 

. Tăng dần thể đồng hợp và giảm dần thể dị hợp

. Gây hiện tượng suy thoái nòi giống, gây ra các bệnh di truyền, quái thai,...

3. Quần thể ngẫu phối:

- Khái niệm: Khi các cá thể trong quần thể chọn lựa bạn tình và giao phối ngẫu nhiên → ngẫu nhiên

- Đặc điểm: Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp → tạo ra sự đa dạng vốn gen cho quần thể → là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa

* Định luật Hacdi-Vanbec:

Giả sử quần thể có CT: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa = 1

Tần số alen A = 0,25 +\frac{0,5}{2}=0,5

                  a = 0,25 +\frac{0,5}{2}=0,5

Quá trình ngẫu phối: 

♀(0,5A : 0,5a) x ♂(0,5A : 0,5a)

⇒ CT quần thể mới: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa = 1

⇒ Tần số alen: \left\{\begin{matrix} A = 0,5 \\ a=0,5 \end{matrix}\right.

⇔ (0,5)2AA : 2.0,5.0,5Aa : (0,5)2aa = 1

⇔ x2AA :2xyAa : y2aa =1

⇒ Vậy: Trong quần thể ngẫu phối tần số alen và cấu trúc di truyền quần thể có xu hướng duy trì không đổi qua các thế hệ trong một thời gian nhất định.

* Công thức định luật Hacdi-Vanbec:

Giả sử trong quần thể có một gen gồm 2 alen A và a.

Gọi tần số alen A: p

Gọi tần số alen a: q

p + q = 100% = 1

Xảy ra ngẫu phối ⇒ SĐL:

Alen A(p) a(q)
A(p) p2 AA pq Aa
a(q) pq Aa q2 aa

⇒ Tần số kiểu gen AA:q2

    Tần số kiểu gen Aa: 2pq

    Tần số kiểu gen aa:q2

⇒ Quần thể cân bằng: 

p2 AA : 2pq Aa : q2 aa = 1

* Điều kiện nghiệm đúng:

- Quần thể có số lượng lớn.

- Có sự ngẫu phối.

- Không có hiện tượng di - nhập gen.

- Các hợp tử có sức sống giống nhau và có khả năng thụ tinh giống nhau.

- Không chịu ảnh hưởng của đột biến và chọn lọc tự nhiên.

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017