Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Chuyên đề 6: Di truyền học quần thể

3 bài học 0 bài tập 2 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 42.000đ
  Ngày hết hạn: 30/06/2022

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề Di truyền học quần thể là chuyên đề khó, những kiến thức trong chương này sẽ có trong ôn tập kiểm tra và các đề thi. Nội dung bài học sẽ giúp các em nắm được những nội dung sau:

 • Cấu trúc di truyền
 • Công thức di truyền quần thể
 • Bài tập áp dụng 

Đến với chuyên đề này các em sẽ được bổ sung nhiều kiến thức về di truyền quần thể và có thể tự thử sức với đề thi online trong chuyên đề.

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 700.000đ
 • Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 2: Di truyền cấp độ tế bào
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 3: Biến dị
 • 66.000đ
 • Chuyên đề 4: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 • 150.000đ
 • Chuyên đề 5: Di truyền người
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 6: Di truyền học quần thể
 • 42.000đ
 • Chuyên đề 7: Di truyền học ứng dụng
 • 60.000đ
 • Chuyên đề 8: Tiến hóa sinh học
 • 120.000đ
 • Chuyên đề 9: Sinh thái học
 • 150.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY