Hướng dẫn Hỗ trợ: 098 1821 807 (8h30 - 21h)

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Nội dung bài giải sẽ giúp  các em nắm được những kiến thức cơ bản về tế bào và hệ thống cấp tổ chức sống như: Cấu tạo tế bào, cấp phân tử và cấp tế bào,..

NỘI DUNG BÀI HỌC

Thông thường khi các em luyện thi tốt nghiêp THPT và Đại học môn Sinh, một số bạn chưa quan tâm đến bài Tế bào và các cấp tổ chức sống. Vì thế chương trình ôn luyện giới thiệu đến các em bài này, giúp các em nắm vững kiến thức về tế bào, các cấp tổ chức sống, biết được cái gì cấu tạo nên tế bào thì nó sẽ là tiền đề, nền móng giúp các em học những bài sau chắc hơn, tốt hơn, nhớ kiến thức lâu hơn. 

1. Các cấp tố chức sống


2. Cấu tạo tế bào

* Nhân sơ Ecoli

Cấu tạo chung
- Màng S.C
- Tế bào chất
- Vùng nhân
⇒ Vùng nhân: Có dạng ADN trần, mạch kép, vòng
* Nhân thực

⇒ Nhân của tế bào nhân thực chứa dịch nhân có thành phần chủ yếu là NST → ADN kép + Protein
3. Vật chất di truyền cấp phân tử và cấp tế bào
+ Cấp phân tử: ADN, ARN, Protein
+ Cấp tế bào: NST

Giảm 50% học phí 700.000đ 350.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Sinh học năm 2018

Trải nghiệm miễn phí 7 bài học Chuyên đề 1: Di truyền cấp độ phân tử
 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
8
00:20:16 Bài 7: Protein
Hỏi đáp
9
00:19:43 Bài 8: Phương pháp giải bài tập protein
Hỏi đáp
6 Bài tập
10
00:31:33 Bài 9: Quá trình tự sao
Hỏi đáp
11
00:24:19 Bài 10: Phương pháp giải bài tập tự sao
Hỏi đáp
14 Bài tập
13
27/05/2017 Bài 12: Phương pháp giải bài tập sao mã
Hỏi đáp
7 Bài tập
15
02/06/2017 Bài 14: Bài tập về cơ chế giải mã
Hỏi đáp
13 Bài tập
17
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ phân tử
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
07/06/2017 - 13/06/2017
18
08/06/2017 Bài 1: Tổng quan về NST
Hỏi đáp
19
11/06/2017 Bài 2: Chu kì tế bào và cơ chế nguyên phân
Hỏi đáp
30 Bài tập
20
14/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập nguyên phân
Hỏi đáp
19 Bài tập
21
17/06/2017 Bài 4: Cơ chế giảm phân và thụ tinh
Hỏi đáp
60 Bài tập
23
Kiểm tra: Đề thi online chuyên đề Di truyền cấp độ tế bào
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
21/06/2017 - 27/06/2017

Chuyên đề 3: Biến dị

 Giáo viên: ThS.Cao Minh Sáng
25
26/06/2017 Bài 2: Đột biến gen
Hỏi đáp
26
29/06/2017 Bài 3: Phương pháp giải bài tập đột biến gen
Hỏi đáp
23 Bài tập
27
02/07/2017 Bài 4: Đột biến cấu trúc NST
Hỏi đáp
28
29
08/07/2017 Bài 6: Phương pháp giải bài tập đột biến NST
Hỏi đáp
19 Bài tập
30
Kiểm tra: Đề thi online Chuyên đề Biến dị
0 Hỏi đáp
45 phút
30 Câu hỏi
09/07/2017 - 15/07/2017