Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn:

  • Phân biệt được số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn
  • Quy tắc làm tròn số
  • Áp dụng kiến thức làm một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không chứa ước nguyên tố nào khác 2 và 5 thì biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn 

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu chứa ước nguyên tố khác 2 và 5 thì biểu diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

VD1: Viết dạng thập phân của các phân số sau:

\(\frac{3}{5};\frac{{ - 1}}{3};\frac{{ - 5}}{2};\frac{7}{{30}}\)

Hướng dẫn:

\(\begin{array}{l}
\frac{3}{5} = 0,6;\,\,\frac{{ - 1}}{3} =  - 0,33... =  - 0,\left( 3 \right)\\
\frac{{ - 5}}{2} =  - 2,5\,\,;\frac{7}{{30}} = 0,233... = 0,2\left( 3 \right)
\end{array}\)

Chú ý: Mỗi số hữu tỉ biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn và ngược lại

VD2: 

a. Làm tròn số đến hàng nghìn 64900; 58287

b. Làm tròm đến chữ số thập phân thứ hai: 5,843; 14,5651

Hướng dẫn:

a. \(64900 \approx 65000\) (tròn nghìn)

\(58287 \approx 58000\) (tròn nghìn)

b. \(5,843 \approx 5,84\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

\(14,5651 \approx 14,57\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

 

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp