Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Các trường hợp bằng nhau của tam giác:

  • Khái niệm hai tam giác bằng nhau
  • Ba trường hợp bằng nhau của tam giác: c.c.c, c.g.c, g.c.g
  • Áp dụng kiến thức làm một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Hai tam giác bằng nhau

\(\Delta ABC = \Delta A'B'C' \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
AB = A'B',BC = B'C',AC = A'C'\\
\widehat A = \widehat {A'},\widehat B = \widehat {B'},,\widehat C = \widehat {C'}
\end{array} \right.\)

2. Trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Tính chất: Nếu \(\Delta ABC\) và \(\Delta A'B'C'\) có AB=A'B', AC=A'C', BC=B'C' thì \(\Delta ABC = \Delta A'B'C'\)

VD1:Chi hình vẽ, chứng minh \(\Delta ABD = \Delta ACD\)

3. Trường hợp bằng nhau cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Tính chất: Nếu \(\Delta ABC\) và \(\Delta A'B'C'\) có \(AB = A'B',AC = A'C',\widehat A = \widehat {A'}\) thì \(\Delta ABC = \Delta A'B'C'\)

4. Trường hợp bằng nhau góc - cạnh - góc (g.c.g)

Tính chất: Nếu \(\Delta ABC\) và \(\Delta A'B'C'\) có \(BC = B'C',\widehat B = \widehat {B'},\widehat C = \widehat {C'}\) thì \(\Delta ABC = \Delta A'B'C'\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

 

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp