Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học
Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn Thời lượng: 00:50:11 Bài tập: 0 bài

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức Toán Nâng cao Lớp 6 thông qua một số bài tập 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1: Tìm x, biết:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,\left( {x + 2,7} \right).0,5 =  - 2\\
b)\,\,\left( {x - \frac{2}{5}} \right):\frac{3}{4} =  - 3\frac{1}{2}
\end{array}\)

Bài 2: Tính bằng cách hợp lí:

\(\begin{array}{l}
a)\,\, - 1\frac{1}{5}\left( { - 1\frac{1}{6}} \right)\left( { - 1\frac{1}{7}} \right)...\left( { - 1\frac{1}{{999}}} \right)\\
b)\,\,\frac{3}{{5.8}} + \frac{{11}}{{8.19}} + \frac{{12}}{{19.31}} + \frac{{70}}{{31.101}} + \frac{{99}}{{101.200}}
\end{array}\)

Bài 3: Chứng tỏ rằng 

\(\frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{3^2}}} + \frac{1}{{{4^2}}} + ... + \frac{1}{{{{2018}^2}}} < 1\)

Bài 4: Lớp 6A có 36 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng 4/9 số học sinh của cả lớp. Tính số học sinh nam của lớp 6A

Bài 5: Tồng số học sinh ba lớp 6A, 6B , 6C là 121 em. Số học sinh lớp 6A bằng 4/5 số học sinh lớp 6B và bằng 9/10 số học sinh lớp 6C. Hỏi số học sinh của mỗi lớp là bao nhiêu?

Bài 6: Hai điểm A và B cách nhau 300km. Khoảng cách hai điểm này trên một bản đồ là 15cm. Tìm tỉ lệ xích của bản đồ.

Bài 7: Tìm số có ba chữ số \(\overline {abc} \). Biết rằng \(\frac{1}{{a + b + c}} = \frac{{\overline {abc} }}{{1000}}\)

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp