Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Tam giác cân, tam giác đều:

  • Định nghĩa tam giác cân, tam giác đều
  • Các hệ quả trong tam giác cân, tam giác đều
  • Áp dụng kiến thức làm một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Tam giác cân

a. Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bầng nhau

b. Tính chất:

- Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau

Ngược lại: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân

- Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau 

VD1: Cho tam giác DEF có \(\widehat D = {80^o},\widehat E = {50^o}\). Chứng minh rằng tam giác DEF cân

2. Tam giác đều

a. Định nghĩa:Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau

b. Các hệ quả

- Trong ta giác đều mỗi góc bằng \({60^o}\)

- Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều

- Nếu một tam giác cân có ột góc bằng  \({60^o}\) thì tam giác đó là tam giác đều

VD2: Cho tam giác DEF có\(\widehat D = \widehat F,\widehat E = {60^o}\). Chứng minh tam giác DEF đều

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp