Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

0 bài học 0 bài tập 0 bài kiểm tra
 • Giới thiệu chuyên đề
 • Nội dung chuyên đề
 • Học phí
 • Giáo viên giảng dạy
 • Câu hỏi thường gặp
 • Học trọn năm chỉ với 450.000đ
  Ngày hết hạn: 31/05/2020

GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
11
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
13
31
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
33
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

HỌC PHÍ

 • TỔNG KHÓA HỌC
 • 900.000đ
 • Học kỳ hè Toán NC lớp 7
 • Miễn phí
 • Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7
 • 450.000đ
 • Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7
 • 450.000đ

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY