Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405
Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn Thời lượng: 00:44:25 Bài tập: 0 bài

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức Toán Nâng cao Lớp 6 thông qua một số bài tập 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1: Cho ba điểm A, B, C. Biết AB=3cm, AC=7cm, BC=4cm

a) Chứng tỏ rằng A, B, C thẳng hàng

b) Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng AD

Bài 2: Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C sao cho OA=4cm, OB=7cm, BC=2cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC

Bài 3: Cho \(\widehat {xOy} = {135^o}\), tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Oy sao cho \(\widehat {xOz} = {45^o}\). Ot là tia phân giác của góc zOy

a) Tính  số đo góc zOy

b) So sánh các góc xOz, zOt, tOy

Bài 4: Cho góc AOB. Tia OC nằm giữa hai tia OA, OB. Gọi OM,ON lần lượt là các tia phân giác của các góc AOC, BOC. Chứng tỏ rằng:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,\widehat {MON} = \frac{{\widehat {AOB}}}{2}\\
b)\,\,\widehat {MON} \le {90^o}
\end{array}\)

Bài 5: Cho 100 đường thẳng. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm của các đường thẳng đã cho?

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Ôn tập Toán NC 6

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 6 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 7
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
63
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
64
65
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
66
69
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
87
09/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
88
16/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp