Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0933 782 685
Nền tảng học Online#1 cho HS Tiểu Học
Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn Thời lượng: 00:44:25 Bài tập: 0 bài

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức Toán Nâng cao Lớp 6 thông qua một số bài tập 

NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1: Cho ba điểm A, B, C. Biết AB=3cm, AC=7cm, BC=4cm

a) Chứng tỏ rằng A, B, C thẳng hàng

b) Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính độ dài đoạn thẳng AD

Bài 2: Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C sao cho OA=4cm, OB=7cm, BC=2cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC

Bài 3: Cho \(\widehat {xOy} = {135^o}\), tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Oy sao cho \(\widehat {xOz} = {45^o}\). Ot là tia phân giác của góc zOy

a) Tính  số đo góc zOy

b) So sánh các góc xOz, zOt, tOy

Bài 4: Cho góc AOB. Tia OC nằm giữa hai tia OA, OB. Gọi OM,ON lần lượt là các tia phân giác của các góc AOC, BOC. Chứng tỏ rằng:

\(\begin{array}{l}
a)\,\,\widehat {MON} = \frac{{\widehat {AOB}}}{2}\\
b)\,\,\widehat {MON} \le {90^o}
\end{array}\)

Bài 5: Cho 100 đường thẳng. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm của các đường thẳng đã cho?

Học trọn năm chỉ với 900.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
27
01:08:27 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
47
01:03:09 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
00:39:31 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
00:45:40 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
62
00:40:33 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
63
64
00:44:33 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
65
68
00:34:08 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp