Hướng dẫn FAQ Hỗ trợ: 0989 627 405

GIỚI THIỆU BÀI HỌC

Bài giảng sẽ giúp các em nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về Hai đường thẳng song song:

  • Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
  • Tiên đề Euclide
  • Tính chất hai đường thẳng song song
  • Từ vuông góc đến song song
  • Áp dụng kiến thức làm một số bài tập nâng cao

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ

1. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau hoặc một cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì a và b song song với nhau

VD1: Cho hình bên, biết \(\widehat {KLq} = {70^o},\widehat {nKL} + \widehat {mKt} = {140^o}\). Chứng tỏ rằng nt||pq

Hướng dẫn:

Ta có: \(\widehat {nKL} = \widehat {mKt}\) (đối đỉnh)

Mà \(\widehat {nKL} + \widehat {mKt} = {140^o} \Rightarrow 2\widehat {nKL} = {140^o} \Rightarrow \widehat {nKL} = {70^o}\)

Ta có \(\widehat {nKL} = \widehat {KLq}\left( { = {{70}^o}} \right)\)

Góc nKL và góc KLq so le trong

Vậy nt||pq

2. Tiên đề Ơ-clit

Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng cho trước chỉ có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó

3. Tính chất hai đường thẳng song song

 Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì 

a. Hai góc so le trong bằng nhau

b. Hai góc đồng vị bằng nhau

c. Hai góc trong cùng phía bù nhau

4. Từ vuông góc đến song song

a, b, c là ba đường thẳng phân biệt

a. Nếu \(a \bot c,b \bot c\) thì a||b

b. Nếu a ||  b, \(c \bot a\) thì \(c \bot b\)

c. Nếu a || c và b ||c thì a || b

VD2: Cho hình bên, biết \(AB \bot AD\), \(CD \bot AD\). \(\widehat B = 2\widehat C\). Tính góc C

Hướng dẫn: 

\(\begin{array}{l}
AB \bot A{\rm{D}},C{\rm{D}} \bot A{\rm{D}}\\
 \Rightarrow {\rm{AB||CD}} \Rightarrow \widehat B + \widehat C = {180^o}
\end{array}\)

Mà \(\widehat B = 2\widehat C\).

Do đó \(\begin{array}{l}
2\widehat C + \widehat C = {180^o}\\
 \Rightarrow \widehat C = {60^o}
\end{array}\)

B. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO

 

Giảm 30% học phí 900.000đ 630.000đ

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Học thử khóa H2 môn Toán năm 2017

Trải nghiệm miễn phí 0 bài học Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 6 và Nhập môn Toán NC 7
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn
15
24/07/2018 Bài kiểm tra cuối học kỳ hè
Hỏi đáp

Học kỳ Hè: Ôn tập Toán NC 6 và Nhập môn Toán NC 7

Ôn tập kiến thức Toán nâng cao lớp 6 và nhập môn kiến thức Toán nâng cao lớp 7
 Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Tấn

Học kỳ 1: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về số hữu tỉ - số thực; đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song; hàm số và đồ thị; hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, định lí Pitago...
21
27
11/09/2018 Ôn thi giữa học kì I
Hỏi đáp
29
18/09/2018 Kiểm tra giữa kì I
Hỏi đáp
33
37
47
20/11/2018 Ôn thi cuối học kì I
Hỏi đáp
49
27/11/2018 Kiểm tra cuối học kì I 
Hỏi đáp

Học kỳ 2: Toán nâng cao lớp 7

Chuyên đề nâng cao về thống kê; biểu thức đại số; quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tam giác...
53
11/12/2018 Bài 3: Số trung bình cộng
Hỏi đáp
63
15/01/2019 Bài 13: Đơn thức
Hỏi đáp
64
19/01/2019 Bài 14: Bài tập về Đơn thức
Hỏi đáp
65
22/01/2019 Bài 15: Đa thức
Hỏi đáp
66
26/01/2019 Bài 16: Bài tập về Đa thức
Hỏi đáp
67
29/01/2019 Ôn thi giữa học kì II
Hỏi đáp
69
05/02/2019 Kiểm tra giữa kì II
Hỏi đáp
87
09/04/2019 Ôn thi cuối học kì II
Hỏi đáp
89
16/04/2019 Kiểm tra cuối học kì II
Hỏi đáp